Делириум

Какво  е делириум?

Делириумът представлява объркано психическо състояние, което може да включва промени в съзнанието, мисленето, преценката, съня, както и на поведението. Въпреки че делириумът може да се случи винаги при определени събития и състояния, много епизоди на делириум, които са причинени от лекарства или дехидратация по време на лечение са обратими.

Симптоми

Симптомите на делириум обикновено възникват внезапно (в рамките на часове или дни) за кратък период от време и могат внезапно да идват и да си отиват.

Делириумът, може да бъде сбъркан с депресия или деменция.

Видове Делириум

Трите основни вида на делир включват:

  • Хипоактивен делириум: Пациентите изглеждат сънливи, уморени или депресирани;
  • Хиперактивен делириум: Пациентите са неспокойни, нетърпеливи или внезапно развълнувани и неотзивчиви;
  • Смесен делириум: Пациентът си променя поведението между хипоактивен и хиперактивен период.

Причините за възникване на делириум могат да включват:

  • напреднал рак;
  • напреднала възраст;
  • мозъчни тумори;
  • дехидратация;
  • инфекция;
  • приемане на някои лекарства като например: високи дози опиоиди;
  • оттегляне от или спиране на някои лекарства.

Ранният мониторинг на някои от тези рискови фактори за делириума може да го предотврати или да позволи той да премине по-бързо и лесно за пациента.

Промените, причинени от делириум могат да бъдат разстройващи за членовете на семейството и опасни за пациент с диагноза рак. Хората с делириум имат по-голяма опасност от самонараняване (например-падане). При тяхното объркано състояние, може да е трудно да се говори с тях за нуждите им.

Членовете на семейството трябва да вземат по-голямо участие във вземането на решения и грижата за подобни пациенти.

Консултирайте се с лекар, ако забележите промени в съзнанието на Ваш близък, на когото е поставена онкологична диагноза.