Диагностициране на метастатичен рак на гърдата

Стандартни изследвания

Освен пълният физикален преглед, Вашият лекар може да използва няколко различни изследвания, за да провери дали Вашият рак на гърдата има метастази и да разбере какъв тип рак на гърдата имате.

Изследвания на кръв и тъкани

  • Често се правят изследвания на кръв, за да се изследва причината за симптоми като умора, слабост, повишена температура, кръвонасядане или загуба на тегло. Кръвни изследвания, чрез които се определят нивата на вещества в кръвта или някои туморни маркери, могат да покажат къде в организма се е разпространил ракът
  • Биопсията представлява вземане и изследване на малка проба от тумора, за да се определят важни характеристики на метастазите като състояние на рецепторите за хормони, например на раковото Ви заболяване Образна диагностика
  • Чрез рентгенова снимка на гръдния кош се определя дали ракът на гърдата се е разпространил към белия дроб
  • Компютърна томография (КТ) често се използва за търсене на метастази в областта на гърдите или корема/таза
  • При ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се получава изображение на тялото с помощта на магнити вместо с рентгенови лъчи. Вашият лекар може да използва ядрено-магнитен резонанс, за да види дали или къде ракът се е разпространил извън гърдата, а също и при търсене на тумори в главния и гръбначния мозък
  • Чрез костна сцинтиграфия се определя дали ракът се е разпространил в костите

Образна диагностика

  • Чрез рентгенова снимка на гръдния кош се определя дали ракът на гърдата се е разпространил към белия дроб
  • Компютърна томография (КТ) често се използва за търсене на метастази в областта на гърдите или корема/таза
  • При ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се получава изображение на тялото с помощта на магнити вместо с рентгенови лъчи. Вашият лекар може да използва ядрено-магнитен резонанс, за да види дали или къде ракът се е разпространил извън гърдата, а също и при търсене на тумори в главния и гръбначния мозък
  • Чрез костна сцинтиграфия се определя дали ракът се е разпространил в костите