Епикризата и хистологичното изследване при рак на гърдата

Въведение

Всеки път, когато от тялото ни се взима тъкан, която ще се изследва за наличие на рак, се съставя протокол, който се нарича хистологично описание. Всяка епикриза съдържа резултатите от изследванията на тъканта, която е взета. Информацията, която се включва в тези документи, помага на вас и лекаря ви да изберете най-подходящото за вас лечение.

Прочитането на хистологичното изследване може да ви уплаши и разтревожи. Термините могат да ви изглеждат като чужд език. Различните лаборатории могат да използват различни термини за описването на едни и същи неща. Надяваме се, че с настоящата страница ще можем да ви помогнем да разберете тази информация, така че да успеете да си осигурите най-доброто възможно лечение.

Помнете: Каквото и да пише в хистологичното изследване съществуват много ефективни терапии за лечение на рака.

Клинична картина

Изчакайте цялостната клинична картина

Очакването винаги е трудно. Но дори само за едно изследване може да има много документи. За някои изследвания е необходимо повече време, отколкото за други. Не всички изследвания се правят в една и съща лаборатория. Повечето резултати излизат една или две седмици след хирургичната намеса и обикновено ще получите всички резултати в рамките на няколко седмици. Вашият лекар ще ви информира, когато получи резултатите. Ако нямате новини от него, обадете му се вие по телефона.

Вземете цялата необходима информация

Погрижете се да получите цялата налична информация за анализите и прегледите ви преди да вземете окончателно решение за вашето лечение. Също така, не концентрирайте вниманието си само върху една информация, отделно от останалата. Опитайте се да видите цялостната картина докато проучвате избора си.

Всяка болница или лаборатория може да използва различни термини за описване на едно и също нещо. Ако в хистологичното изследване има термини, за които не откривате обяснение в настоящото ръководство, не се страхувайте да попитате лекаря си какво означават. Стадии на рака на гърдата Хистологочното изследване ще помогне на лекаря ви да реши в кой стадий е при вас ракът на гърдата. Може да е в Стадий 0, 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3С или 4.

Определянето на стадия се основава на размера на тумора, до колко има участие на лимфни възли и до колко ракът се е разпространил извън гърдата. Лекарите ви взимат предвид цялата информация от хистологичното изследване, както и ста- дия, в който ракът се намира, за да определят вашата схема за лечение.

Как да започнете

Първо погледнете добре, за да се уверите, че името ви е написано в горната част на епикризата, както и датата, на която сте оперирана, и видът на съответната хирургична намеса. Уверете се, че тези данни са верни.

Съвет от специалистите:

Епикризата не винаги излиза завършена. Веднага след хирургичната намеса раковите клетки се изследват под микроскоп (това изследване на тъканта още по време на манипулацията може да срещнете описано и като гефрир).

Резултатите от допълнителни изследвания, за които са необходими специални техники може да изискват повече време. Поради това може да получите един, два или три различни биопсични отговора от една – единствена хирургична намеса.

Опитайте се да съберете всички документи на едно място, така че когато отидете за оценка на цялостното ви състояние, за да се реши лечението ви, лекарите да имат цялата необходима информация.

Части от епикризата ви:

Анамнеза:Това е кратко описание на данните от оплакванията ви както и това как е открита аномалията в гърдата ви.

Статус: Описва общото състояние на пациента в момента на приемане. Както и локалните промени в гърдата и аксилата.

Общо описание: Тази част описва пробата или тъканните проби. Описва размера, теглото и цвета на всяка проба.

Специализирани изследвания или показатели: Тук се прилагат резултатите от различни кръвни изследвания както и описания на различни образни изследвания.

Оперативен протокол: Съдържа кратко описание на извършената оперативна интервенция.

Хистологично описание: Би трябвало да съдържа макроскопско и микроскопско описание на тъканните проби взети по време на операцията. В случай, че част от тази информация липса потърсете пълното хистологично описание от патологичното звено на съответната болница.

Ракът на гърдата

Всяка „бучка” рак ли е?

Туморите представляват прекомерно разрастване на клетки. Може да са изградени от близки до нормалните клетки (доброкачествени тумори) или ракови клетки (злокачествени тумори). Раковите клетки са клетки, които се развиват неконтролируемо. Хистологичното изследване ще даде информация за това какви клетки се съдържат в тумора.

Инвазивен ли е ракът на гърдата?

Най-важната информация за всеки рак на гърдата е до колко се е развил извън млечните канали или лобулите на млечната жлеза, там където първоначално се е появил.

Ракът, който не е инвазивен, остава в каналите или лобулите на млечната жлеза. Не навлиза в здрава тъкан във или извън млечната жлеза. Нарича се in situ (ограничен в първоначалното огнище) или прединвазивен тумор.

Ако ракът се е разпространил извън първоначалното огнище, се нарича инвазивен. В повечето случаи ракът е инвазивен. Понякога раковите клетки могат да се разпространят в други части на тялото чрез циркулацията на кръвта или лимфната течност.

Може да видите следните описания на рак в епикризата си:

 • Дуктален карцином ин ситу (DCIS) Става въпрос за рак, който не е инвазивен. Остава в млечните канали.
 • Лобуларен карцином ин ситу (LCIS) Става въпрос за рак, който не е инвазивен. Остава в онази част от гърдата, която произвежда млякото (лобули). Инвазивен дуктален карцином (IDC) Това е рак, който започва в млечния канал, но се разпространява в нормалната тъкан на гърдата. Става въпрос за най-често срещания рак на гърдата.
 • Инвазивен лобуларен карцином (ILC) Това е рак, който започва в млечните жлези (наричат се лобули), но се разпространява в ограждащата нормална тъкан на гърдата.

Забележка: Съществуват и други по-малко разпространени типове инвазивен рак на гърдата. За повече информация се свър- жете с Фондация Една от 8, но не забравяйте, че най-пълна и подробна информация относно типа рак на гърдата може и трябва да получите от вашия специалист онколог.

Може да видите следните описания на рак в епикризата си:

 • Дуктален карцином ин ситу (DCIS) Става въпрос за рак, който не е инвазивен. Остава в млечните канали.
 • Лобуларен карцином ин ситу (LCIS) Става въпрос за рак, който не е инвазивен. Остава в онази част от гърдата, която произвежда млякото (лобули).
 • Инвазивен дуктален карцином (IDC) Това е рак, който започва в млечния канал, но се разпространява в нормалната тъкан на гърдата. Става въпрос за най-често срещания рак на гърдата.
 • Инвазивен лобуларен карцином (ILC) Това е рак, който започва в млечните жлези (наричат се лобули), но се разпространява в ограждащата нормална тъкан на гърдата. Забележка: Съществуват и други по-малко разпространени типове инвазивен рак на гърдата.

По какво се отличават раковите клетки от нормалните здрави клетки?

Раковите клетки се отличават от нормалните клетки по това, че тяхното разрастване не подлежи на контрол от страна на организма. Специалистите сравняват раковите клетки с нормалните клетки на гърдата. На базата на това сравнение определят „степента на малигненост” на рака.

Съществуват три степени на малигненост на рака:

 • Първа степен: (Рак от ниска степен на малигненост или високо диференциран) Раковите клетки от първа степен продължават да приличат на нормалните клетки. Счита се, че са с добра прогноза.
 • Втора степен: (Рак от умерена степен на малигненост или умерено диференциран рак) Раковите клетки от втора степен не приличат на нормалните клетки. Развиват се по-бързо.
 • Трета степен: (Pак от висока степен на малигненост или ниско диференциран рак) Раковите клетки от трета степен не приличат изобщо на нормалните клетки. Развиват се бързо.

Колко голям е туморът?

Лекарите измерват туморите в милиметри. Размерът помага да се определи стадия, в който се намира рака. Размерът не е единственият фактор. Голямо значение има и състоянието на лимфните възли. Един малък по размер тумор може да се развие бързо. Един голям тумор може да бъде „добър гигант”.

Има ли ракови клетки в лимфните възли или кръвта ви?

Тялото съдържа мрежа от кръвоносни и лимфни съдове, които свързват тъканта на гърдата с други части на тялото. Резултатите от изследването ще потвърдят или отхвърлят наличието на лимфна/съдова инвазия. Например: Лимфна/съдова инвазия: Съществуваща: (да, има находка) Отсъстваща: (не, няма находка за инвазия)

Колко бързо се развиват раковите клетки?

(Скорост на развитие) Съществуват два типа изследвания, които могат да бъдат приложени в случая, за да се установи скоростта на развитие на рака: изследването S-phase fraction test и имунохистохимичното изследване Ki-67. И двата типа изследване измерват до колко раковите клетки се развиват с нормална скорост или по-бързо от нормалното.

Дори и в лаборатории с богат опит е много трудно тези анализи да дадат достоверни резултати. Това е и причината, поради която много лекари използват и друга информация, за да решат кое е подходящото лечение.

Раковите клетки имат ли хормонални рецептори?

Хормоналните приемници могат да бъдат оприличени на уши на клетките в гърдата, които приемат сигнали от хормоните. Тези сигнали «мобилизират» растежа в онези клетки от гърдата, които имат приемници. Даден рак е “ER-positive” (Естроген позити- вен) ако има приемници за хормона естроген. Нарича се „PR-positive” (Прогестерон позитивен) ако има приемници за хормона прогестерон. Клетките в гърдата, които нямат приемници са „отрицателни” спрямо тези хормони. Ракът на гърдата, който е или ER-positive, или PR-positive, или и двата типа, се повлиява добре от хормонална терапия. Тези типове рак могат да бъдат третирани с лекарства, които намаляват количествата естроген в организма. Също така могат да бъдат третирани с лекарства, които държат естрогена далеч от приемниците (така наречените естроген блокери). Дори и в случаите, в които ракът няма хормонални приемници, съществуват много ефективни терапии.

Ще видите резултатите от анализа за хормонални приемници изписани по един от следните начини: 1) С броя на клетките, които съдържат приемници от 100 изследвани клетки.

Ще видите цифра от 0% (никакви прием- ници) до 100% (всички имат приемници). 2) С число между 0 и 3 се отбелязва интен- зитета на оцветяване на ядрата на хормонално зависимите клетки.

Ще видите число: 0 (без оцветяване) 1 (слабо оцветени ядра) 2 (средно оцветени ядра ) 3 (интензивно оцветени ядра)

Състояние на HER2 статуса (нарича се и HER2/neu) HER2 е ген, който контролира как клетките се увеличават, делят или коригират от само себе си.

Генът HER2 ръководи произвеждането на специални белтъци, които се експресират на мембраната на раковите клетки. Около един на четири карцинома на гърдата имат прекомерно голям брой копия на този ген или прекалена експресия на този мембранен белтък. HER2 позитивните тумори са с тенденция да се увеличават по – бързо. Също така се свързват с увеличен риск от разпространие. Повлияват се добре от таргетна терапия, като например Hercetpin. (Химично название trastuzumab).

Съществуват няколко типа тест за гена HER2:

 • Проба IHC (съкращението означава имунохистохимия)
  • Пробата IHC показва до колко има свръхекспресия на HER2 в раковите клетки.
  • Резултатът от проба IHC може да е 0 (отрицателен), 1+(отрицателен), 2+(граничен), или 3+(положителен).
 • Проба FISH (съкращението означава флуоресцентна ин ситу хибридизация)
  • Пробата FISH показва до колко броят на копията на гена HER2 в раковите клетки е увеличен.
  • Резултатът от пробата FISH може да е „положителен” (променено съотношение на генните копия) или „отрицателен” (нор- мално съотношение на генните копия). 13 14
 • Проба CISH (съкращение от хромогенна ин ситу хибридизация).
 • Проба SISH (съкращение от ин ситу хибридизация подсилена със сребро). Едно от предимствата на SISH тестването е, че изисква по-малко време, отколко- то установените флуоресцентни методи. В допълнение, както и при другите CISH протоколи, резултатите и морфологията на клетката или тъканта могат лесно да бъдат анализирани при конвенционално изследване под микроскоп в светлото поле.
  Освен това, повечето SISH протоколи са подходящи за адаптиране към изцяло автоматизирана работа. Въпреки че FISH все още е общоприетият златен стандарт за откриване на много специфични хромозомни аномалии, все по-голям брой SISH проби и алтернативни методи се разработват и валидират, особено при изследванията за увеличени ракови гени. Научете кое изследване за HER2 ви е на- правено. Това е изключително важно. Само карциномите с резултат IHC”3+” , CISH/SISH или FISH „положителен” ще се повлияят добре от таргетна терапия с Hercetpin. Резултатът IHC„2+” се нарича граничен. Ако имате резултат IHC„2+’ мо- жете и трябва да поискате да ви се напра- ви хистологично изследване с проба CISH/ SISH или FISH.

Лимфни възли

Има ли ракови клетки в лимфните възли?

Наличието на ракови клетки в лимфните възли в подмишницата (аксила) се свързва с увеличен риск от разпространение на карцинома. Лимфните възли представляват филтри по продължението на лимфната система. Лимфната течност тръгва от гърдата и се връща в кръвта.

Лимфните възли се опитват да хванат и задържат раковите клетки преди те да успеят да стигнат до други части на тялото.

Когато в лимфните възли не се намират ракови клетки, резултатите са „отрицателни”. Ако в лимфните възли има някакви ракови клетки резултатите са „положителни”.

Колко лимфни възли са засегнати?

Броят на засегнатите лимни възли е важен както за стадирането, така и за понататъшната терапия. Лекарите също изследват количеството карцином във всеки лимфен възел:

 • Макроскопски: Каква находка се установява от хирурга или патолога с просто око.
 • Микроскопски: Материалите се изследват под микроскоп и се описва находката.