Химеотерапия при рак на простатата

Химеотерапия

Съвременното лекарствено лечение на злокачествените тумори включва както класически цитотоксични и цитостатични лекарства (химиотерапия с противотуморни лекарства), така и лекарства от така наречената таргетна (прицелна) терапия, които поразяват избирателно определени мишени в туморните клетки, представляващи генетични мутации, които се установяват с генетични изследвания.

Понякога прицелната терапия се прилага самостоятелно, а в други случаи заедно с класическата химиотерапия. Неразделна част от лекарственото лечение е съвременната хормонална (ендокринна) терапия, която има изключително значение при рака на млечната жлеза и рака на простатата.
При тях в определени случаи ендокринната терапия може да бъде предшествана и от класическата химиотерапия. При някои видове рак се използват и лекарства, които имат имунологично действие (ваксини и др.). Те или унищожават туморните клетки, или забавят/спират тяхното делене в първичния тумор и/или неговите разсейки (метастази).

Колко време продължава химиотерапията

Схемата на лечение, броят на курсовете и начинът им на приложение са индивидуални при всеки пациент и се определят от онкологична комисия. Съществуват много различни видове химиотерапевтични лекарства, които се използват в днешно време. Някои от тях функционират по-добре самостоятелно, други работят в комбинация. Лекарят може да Ви предпише комбинация от химиотерапевтични лекарства – т.нар. химиотерапевтична схема. Съществува малък брой химиотерапевтици, които могат да се вземат като таблетки през устата или да бъдат инжектирани мускулно или подкожно в мастната тъкан, но голямата част от тях се прилагат венозно през система.