Излив от вената по време на химиотерапия (екстравазат)

Ако провеждате химиолечение и са Ви поставили банка с химиотерапевтик, то трябва много внимателно да я наблюдавате!

Понякога в редки случаи, може да се случи изтичане на лекарствения препарат извън вената. Тогава може да възникне усложнение в зоната на излива и поставения абокат. Независимо дали става въпрос за венозен абокат или port-a-cath, то Вие трябва да сте на 100% бдителни за прояви на подобно изтичане на лекарствения препарат. Не всички химиотерапевтици водят до тежки поражения, когато изтекат извън вената, но има и такива, които чрез своето действие могат да нанесат много сериозни щети.

Разговаряйте подробно с лекуващия Ви лекар, за това какво лекарство Ви се прилага и какво можете да очаквате, ако се случи да има излизане на самото лекарство извън вената. Лекарят ще Ви обясни подробно какво да правите стъпка по стъпка.

Имайте предвид, че понякога може да се случи да има съвсем леко изтичане на лекарствен препарат от вената, за което да не разберете. Може въобще да нямате никакво чувство на дискомфорт или каквото и да е оплакване. Самите неприятни усещания могат да се появят часове или дори дни след като е приключило приложението на химиотерапевтика.

Какво можете да усетите?

Когато получите излив от абоката, усещането, което можете да имате, може да се опише като парене, щипене, затопляне, втвърдяване, тежест и разбира се болка в засегнатия крайник (най- често ръката). Тогава е много важно, ако няма в близост до Вас на медицински персонал, лекар или сестра, веднага да си спрете банката (системата), която все още изтича-незабавно!!!

Така ще ограничите допълнителните поражения, които може да получите, ако не я спрете. Не чакайте да дойдат и да Ви я изключат. Съобщете веднага чрез звънеца.

Имайте предвид, че понякога в много редки случай може да се получи спукване на вената на мястото на поставения абокат. Тогава отново трябва да спрете системата (банката), тъй като това е предпоставка за още по-голям излив.

Някои от лекарствата не причиняват вреда, докато други обаче могат да причинят изключително сериозни наранявания, като загуба на функция и/или увреждане на тъканите, което да изисква дори оперативно присаждане, а крайни случаи, за съжаление, и ампутация.

Освен да наблюдавате мястото на поставения абокат (например на ръката), то трябва също така да обръщате внимание и на целия крайник като такъв. Както беше споменато може да се получи спукване на вената, но в още по-редки случай, може да се случи спукване на самата вена не на мястото на поставяне на абоката, а например на по-високо разположено място по нейния ход.

Тогава заплахата си остава същата и могат да минат няколко минути или дори часове, преди да резберете, че имате спукана вена (например в областта на рамото!).

Понякога има пациенти, които са получили излив от вената на химиотерапевтика, но не са разбрали за него! Те са отново редки случай, но неприятностите за тях се проявяват чак след като бъдат изписани. Тогава, пак незабавно трябва да съобщите за това на лекуващия Ви лекар.

Някои пациенти, просто не усещат излива!

Ето и някои от ключовите фактори, които трябва да се вземат предвид при разпознаването и намаляването на риска от екстравазация:

  • Пациента, на когото се прилага лекарството;
  • Лекарството, което се дава и неговия потенциал за причиняване на вреда, ако настъпи екстравазация
  • Устройството (ако има такова), което използвате за прилагане на лекарството;
  • Рисковете, които могат да бъдат свързани с екстравазата, и как да се смекчат
  • Наблюдение на пациента по време на инфузията и/или след възникването на екстравазацията.

Имайте предвид, че ако имате оплаквания от подобно естество, веднага трябва да споделите това с лекуващия Ви лекар!!!

Според потенциала си да причиняват увреждане на тъканите, противотуморните лекарства се групират в три категории:

  • Невезиканти са лекарства като: блеомицин, гемцитабин, метотрексат, пеметрексед, моноклонални антитела и не причиняват разязвявания, и като цяло рядко водят до остра реакция или прогресираща некроза.
  • Иританти са: етопозид, циклофосфамид, 5-флуороурацил, ифосфамид, кармустин,

дакарбазин, митоксантрон, цисплатина, карбоплатина, оксалиплатина), те причиняват само болка в местото на инжектиране и вената (със или без възпаление), но при много голям излив могат да имат и улцерогенен потенциал.

  • Везиканти са: антрациклини, алкилиращи агенти, винка-алкалоиди и таксаните като те причиняват мехурчета, разранявания и често имат по-сериозни странични ефекти на тъканно унищожение. Това са и лекарствата, за които трябва да внимавате!!!