Изследвания при съмнение за рак

Изследвания при съмнение за рак

Много хора се страхуват да не попаднат в медицинската „мелачка“, когато се съмняват, че са болни от рак. Затова те винаги отлагат посещението при лекаря. Колкото и разбираем да е този страх, важно е да отидете на лекар, колкото е възможно по – скоро. Защото колкото по – рано се открие и започне да се лекува един тумор, толкова по – големи са шансовете за излекуване и оцеляване.

Изследванията трябва да дадат отговор на следните въпроси:

  • Касае ли се наистина за тумор?
  • Какъв е този тумор доброкачествен или злокачествен?
  • За какъв вид рак става въпрос?
  • Къде се намира туморът?
  • Какво е Вашето общо състояние?
  • Доколко е напреднало заболяването?Имате ли метастази?
  • При какъв метод на лечение може да се постигне най – добрия резултат?

Лечението може успешно да бъде планирано, само ако преди това се направи подробно изследване за това от какво страдате.

Всички диагностични стъпки имат две цели: трябва да се потвърди или отхвърли подозрението, че имате рак. Ако подозренията се потвърдят, лекуващите Ви лекари трябва да определят точно къде се намира туморът, колко е голям, от какъв тип клетки е изграден и дали вече е образувал метастази.

Диагностицирането изисква време

Вашият лекар ще Ви обясни какви прегледи са необходими, за да се потвърди диагнозата. Обикновено отнема няколко дни или дори седмици, докато бъдат приключени всички изследвания. Не бъдете нетърпеливи, защото колкото по – основно бъдете изследвани, толкова по – точно ще бъде съобразено по – нататъшното лечение с Вас. На следващите страници ще опишем най – разпространените методи за изследване и ще обясним тяхното значение.

Доверие между лекар и пациент

След като бъдат приключени изследванията и всички резултати са налице, трябва да се реши как да се процедира. Вашият лекар точно ще Ви обясни какви са възможностите за лечение, как лечението ще се отрази на живота Ви и какви странични ефекти трябва да очаквате. Окончателното решение за Вашето лечение ще вземете заедно с лекуващите лекари. Важно е от самото начало да бъде изградена една основаваща се на доверие връзка пациент – лекар.

Ако обаче не сте достатъчно убедени в преценката на лекуващия Ви лекар или ако искате предложеното лечение да бъде потвърдено от друг лекар, не се колебайте да потърсите второ мнение от друг лекар (специалист).

История на заболяването (анамнеза)

Преди Вашият лекар да Ви прегледа, той ще проведе подробен разговор с Вас. Ще Ви попита за настоящите Ви оплаквания и тяхната продължителност, за предишни и съпътстващи заболявания, потенциални рискови фактори и за Вашия начин на живот.

Можете преди посещението при лекаря да си нахвърлите някои бележки, така че при разговора с него да можете да попитате за всичко, което Ви вълнува.

Опишете на Вашия лекар всички симптоми и предишни заболявания. Дори детайлите, които Ви изглеждат маловажни, могат да бъдат от значение за Вашия лекар. Това включва също информация за това дали при упражняване на професията си не сте изложени на условия, които могат да повишат риска от рак. Лекарят ще Ви попита за различни неща, за да може да си изгради пълна картина.

Ако открие при Вас типични симптоми или подозира, че имате рак на щитовидната жлеза, Вашият лекар трябва бързо да назначи по – нататъшни изследвания, за да не губи ценно време.

Опипване

След като запише анамнезата Ви, лекарят ще Ви прегледа основно. Това включва също цялостна палпация на щитовидната жлеза, лимфните възли и цялата шия.

Ехография

Ехографията на щитовидната жлеза е най – простият и насочващ образен метод за ранна диагностика на карцином на щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза се намира на повърхността и е достъпна за ехографско изследване. То дава информация за разположението и големината, за изменения в тъканта и наличието на възли, както и за промяна в лимфните възли на шията.

С ултразвуковото изследване на щитовидната жлеза ще се установи каква е ехогенността на възела и как е кръвоснабден. Търсят се още признаци като калцификати, форма, контур и други, които дават насока за по-нататъшното клинично мислене и нуждата от допълнителни изследвания. С помощта на ехографията се установява наличието на шийни лимфни възли и дали те изглеждат „нормално“ или са променени, което може да означава засягане от тумора.

По време на прегледа Вие лежите отпуснати по гръб, а лекарят прекарва ултразвукова сонда по шията Ви и оценява органите на екрана на ултразвуковия уред.

Предимството на ултразвуковото изследване е, че не носи никакъв риск, напълно безболезнено е и не Ви облъчва.

Кръвни изследвания

Вашата кръв е важен „източник на информация“: тя дава, например, информация за общото Ви състояние и за функцията на отделните органи. Тази информация е необходима на лекаря, наред с всичко останало, и за подготовката на упойката за операцията. Освен това на базата на кръвните изследвания се определят TSH, хормоните на щитовидната жлеза, калцитонинът и калцият. С изключение на калцитонина, който се увеличава при медуларен карцином, няма други кръвни тестове, които да се променят при другите типове карцином на щитовидната жлеза.

Образни методи, които дават точна информация за степента на заболяването

Рентгенови изследвания

В някои случаи с помощта на конвенционалната рентгенография и някои специални методи, като компютърната томография (CT) или магнитно – резонансна томография (MRТ), се оценява локалното разположение на тумора и се определя наличието на метастази. При специалните изследвания на трахеята и хранопровода се определя дали те са стеснени от тумора. Това дава възможност да се направят изводи за размера на тумора.
Ренгеновото изследване на гръдния кош също се използва за оценка на разпространението на тумора и наличието на метастази. То също е рутинна мярка по отношение на анестезията. Целенасочените рентгенови прегледи на скелетната система също помагат в някои случаи за определяне на наличието на метастази.

Сцинтиграфия

Сцинтиграфията е образна техника, която може да покаже органи с помощта на радиоактивни материали. Тъканта на щитовидната жлеза се характеризира със свойството си да захваща и натрупва йод. Сцинтиграфията се възползва от това обстоятелство, като интравенозно се вкарва радиоактивен йод или като заместител радиоактивен технеций, които се натрупват почти изцяло в щитовидната тъкан.
На изготвените снимки могат да се определят отклонения от нормата и така да се направят изводи за метаболизма на тумора. Обикновено ракът се изобразява като „студена зона“, която е с намалено натрупване на йод. Тъй като йодът може да се натрупва и в метастазите, това изследване се прилага и за откриването на метастази, но само след пълното хирургично отстраняване на щитовидната жлеза.

Ларингоскопията

Цел на изследването на ларинкса (ларингоскопията) е да се оцени състоянието на двете гласни струни. Тъй като тяхното правилно функциониране е предпоставка за безпроблемното дишане, ларингоскопията представлява важно изследване, което е от съществено значение за подготовка за операцията и последващ контрол.
Нарушената функция на гласните струни може да бъде резултат на извършвана преди това операция на щитовидната жлеза. При наличието на тумор на щитовидната жлеза, тя би могла да бъде също знак за нарастване на тумора, поради увреждане на нервите на гласните струни (възвратните нерви), които преди влизането си в ларинкса преминават в долната част на двата лоба на щитовидната жлеза.

Директна и индиректна ларингоскопия

При индиректната ларингоскопия в устата се вкарва малко огледало. Чрез второ огледало, закрепено на челото на лекаря, пада светлина върху намиращото се в устата огледало, така че по този начин могат добре да се видят фаринкса и ларинкса с гласните струни. При директната ларингоскопия ларинксът се разглежда с помощта на специална техника: лекарят въвежда гъвкава тръба, която съдържа оптична система (ендоскоп) през устата и гърлото на пациента. Така той може директно да прецени гласните струни. Този метод се прилага с местна упойка.

Изследването на трахеята и хранопровода

При директната ларингоскопия изследването на трахеята и хранопровода се извършва с гъвкава тръба с оптична система (ендоскоп). Това позволява на лекаря да види дали трахеята и хранопроводът са засегнати от тумора. Освен директната и индиректна ларингоскопия, за потвърждение на диагнозата може да бъде необходимо вземането на тъканна проба.

Тънкоиглена биопсия

Същността на изследването е вземане на материал от съмнителното място или възел посредством тънка игла по време на ехографско изследване. Материалът се предава за микроскопско изследване (цитологично изследване). Така лекуващият лекар има предварително информация за какъв вид рак става въпрос и може да планира по – добре операцията.
Ако при биопсията не бъдат установени злокачествени клетки, не можем 100% да изключим наличието на туморно заболяване, тъй като някои високодиференцирани туморни клетки могат да са сходни на доброкачествено променящите се клетки на щитовидната жлеза. В тези случаи само оперативно вземане на проба от тъканта и нейното изследване (хистологично) може да е категорично.

Тънкоиглената биописия е напълно безопасен метод. Често срещаните опасения, че при взимането на материал туморните клетки могат да се разнесат и да образуват метастази при рака на щитовидната жлеза е толкова рядко срещано (0.1%), че в никакъв случай това изследване не може да бъде противопоказно.