Как се справят децата в различните възрасти

Малки деца и деца в предучилищна възраст ( от 2 до 5 години)

Действията на вашите малки деца говорят по-добре, отколкото думите. Наблюдавайте вашите деца по време на игра 3а признаци относно това как се справят. Вашите деца често си фантазират, 3а да се справят с чувствата на страх или гняв. Давайки на вашите малки деца точна информация, ще попречи те да си мислят най-лошото.

Разбирането е ограничено

Обяснете на вашите деца, че те не могат да се заразят с рак и че нищо което са направили не го е причинило. Дайте прости, конкретни описания, например „Мама е болна.“ Покажете им къде е рака на играчка или кукла. Използвайте детски книжки, 3а да им обясните рака на гърдата.

Вашите деца са много любопитни, но не могат да останат безучастни дълго.

Очаквайте въпроси като, „Защо.“ Давайте кратки, прости отговори. Планирайте кратки, но чести разговори с вашите деца за рака на гърдата.

Предложения, за това как да помогнете на вашите деца да се справят:

 • Опитайте се да поддържате вашата ежедневна рутина, като продължавате да вършите обичайните си дейности, напр. четене вечер в леглото.
 • Помолете приятел или член на семейството да прекарва известно време у вас с децата ви, когато вие не можете.
 • Планирайте „срещи за игра“, така че вашите деца да могат да прекарват времето си с други деца.
 • Насърчавайте вашите деца да рисуват картини или да пеят песни, за да покажат какво чувстват те.
 • Подгответе ги за физическите промени, които са резултат от вашето лечение като косопад, промени в теглото или отстраняване на гърда.

Деца, които ходят на училище (от 6 до 9 години)

Децата, които ходят на училище разбират мястото си в света.

Те се учат, че са част от семейството и обществото. Те могат да разберат, че вашата болест има последици и могат да ви възпрат да вършите някои от обичайните си дейности.

Те искат да знаят подробности и ще бъдат там, докато обяснявате. Използвайте рисунки, 3а да дадете прости описания на рака на гърдата и вашето лечение. Обяснете на вашите деца, че те не могат да хванат рак и не са направили нищо, 3а да го причинят. Търсете подходящи моменти – разкажете какво става с вас и семейството, докато гледате телевизионно шоу, филм или четете книга.

Вашите деца стават по-чувствителни. Окуражавайте ги да говорят за техните чувства с вас или с други, с които се чувстват спокойно. Споделете чувствата си с тях. Нека вашите деца да знаят, че не е проблем да си поплачат.

Предложения, за това как да помогнете на вашите деца да се справят:

 • Рутината е важна. Опитайте се да поддържате семейните и извънучилищните дейности. Когато трябва да правите други планове, нека те да знаят.
 • Покажете на децата си начините по които да изразяват своите чувства чрез рисунки, пластилин или строителни блокчета.
 • Подгответе ги за физическите промени, които са резултат от вашето лечение като косопад, промени в теглото или отстраняване на гърдата.
 • Успокойте децата си, че тези които ги обичат винаги ще се грижат за тях.

Юноши (от 10 до 12 години)

Действията на вашите деца може да са трудни за разбиране

Те могат да се чувстват объркани от това, което се случва с техния живот и тяхното семейство. И могат да се чувстват разкъсвани между вашето влияние като родител и нуждата от одобрение от приятели.

Вашите деца могат да разбират и да разсъждават върху абстрактни понятия

Използвайте сравнения, 3а да обясните какво се случва. Поканете ги да дойдат с вас на срещите с доктора и да ви придружат в болницата. Оставете допълнителна информация на кухненския плот, 3а да я прочетат децата ви.

Може да е трудно за вашите деца да споделят чувства

Напомнете им, че всички чувства, които изпитват са нормални. Бъдете искрени при споделяне на чувствата си. Ако вашите деца се чувстват неудобно 3а някои аспекти на вашата болест, опитайте се да стигнете до най-доброто решение, 3а да се справите с него.

Предложения, за това как да помогнете на вашите деца да се справят:

 • Успокойте ги, че те пак ще имат възможност да участват в извънучилищните дейности и да прекарват време с приятели.
 • Насърчавайте ги да си водят дневник, за да им помогне да се справят с това, което могат да изпитват.
 • Подгответе ги за физическите промени, които са резултат от вашето лечение като промени в теглото, косопад или отстраняване на гърдата.
 • Окуражавайте ги да говорят с други хора, на които имат доверие – друг член на семейството, приятели или училищния съветник.

Тийнейджъри (от 13 до 18 години)

Реакциите на вашите деца могат да се усложнят

Възможността да се използват доводи може да се помрачи от убеждението на вашите тийнейджъри, че те знаят всички отговори. Вашите тийнейджъри могат да се борят между Знанието, че „правилното“ нещо, което трябва да се направи е да се помогне на тяхната майка и силната нужда да станат независими и да правят „техните си“ неща.

Вашите деца могат да разбират положението на възрастните

Предоставете на вашите тийнейджъри толкова информация за рака на гърдата, колкото те искат. Те могат да решат кога са готови да говорят за него или кога се нуждаят от известно време да помислят. Ако и когато те са готови, нека вашите тийнейджъри идват с вас на срещите или да ви придружават в болницата.

Вашите деца имат своите страхове

Уверете ги, че няма нищо лошо да поговорят с приятел или друг възрастен човек за това как се чувстват. Говорете за страховете, които вашата дъщеря може да изпитва за нейния собствен риск от рак на гърдата.

Предложения, за това как да помогнете на вашите деца да се справят:

 • Успокойте ги, че те пак ще имат възможност да участват в извънучилищните дейности и да прекарват време с приятели.
 • Насърчавайте вашия тийнейджър да си води дневник, за да му/ й помогне да се справи с това, което той/тя може да изпива.
 • Давайте на вашия тийнейджър да върши работи „за възрастни“, като например да шофира колата за дребни задачи, да провежда извънградски телефонни разговори с приятели и семейството или да търси информация в
 • Интернет.
 • Насърчавайте вашия тийнейджър да продължава да прави планове за бъдещето като заминаване на летен лагер или подготовка за колеж.

The Susan G. Komen Breast Cancer Foundation