Карцином на щитовидната жлеза

Дефиниция

Карциномът на щитовидната жлеза се среща сравнително рядко и представлява 1% от всички  локачествени образувания. На 100 000 едва трима се разболяват в рамките на една година. По принцип може да се появи във всяка възраст, но своя апогей бележи между 40 – та и 50 – та година от живота на човека. Жените се разболяват три пъти по – често от мъжете..

„Рак“ е общ термин за злокачествени новообразувания или тумори, които произтичат от промени в генетичния материал в клетките. Поради това те се делят по – бързо и неконтролирано в сравнение с нормалните клетки, разпространяват се извън границите на органите: засягат се съседни тъкани и органи, а попаднали в лимфните възли или други органи образуват метастази.

От какво зависят шансовете за излекуване?

При повечето карциноми (в зависимост от вида им) на щитовидната жлеза, шансовете за излекуване са много добри, ако са открити своевременно. Затова е много важно да познаваме симптоматиката на това заболяване

Какъв е рисковия фактор от рентгеновите облъчвания?

Причините за възникването на рака на щитовидната жлеза все още не са изяснени. Има определени фактори, които доказано увеличиват риска за това заболяване – рентгеново облъчване в областта на шията в детска или юношеска възраст. Във възникването на заболяването се наблюдава тъй нареченият латентен период – заболяването се изявява едва след десет и повече години.
Гушата, която представлява доброкачествено увеличение на щитовидната жлеза, не представлява рисков фактор за възникване на карцином на щитовидната жлеза. Но ако една гуша съществува по – продължително време, това може да доведе до промяна на тъканта на щитовидната жлеза или до образуване на възли.

Кои са видовете наследствени карциноми?

Някои от туморите на щитовидната жлеза могат да се предадат фамилно. Към тях най – вече принадлежи фамилният медуларен карцином F МТС. Около 70% от хората, които се разболяват от него, не са наследствено обременени, но при 30% e налице генетично предразположение. Част от наследствените форми на заболяването възникват в рамките на MEN 2 – синдром (MEN – мултиплена ендокринна неоплазия 2А). При това заболяване медуларният карцином на щитовидната жлеза може да се съчетава с тумор на надбъбрека и аденом на паращитовидните жлези.