Класификация на туморите

Класификация на туморите

Тялото на човека се състои от множество различни тъкани и клетки. Съответно, разнообразен е и злокачественият растеж на раковия тумор. За Вашето лечение е важно да се определи точният „профил“ на Вашето заболяване.

Класификацията на туморите съдържа информация към кой тип спада туморът, колко е злокачествен, колко бързо нараства, дали е преминал границите на щитовидната жлеза и дали има метастази в тялото.

Много е важно точно да се познават тези данни. Едва тогава може да се състави план за лечение, което да бъде най – добро за Вас и за процеса на Вашето заболяване.

От всички резултати, лекарят ще определи точния стадий на заболяването. Това, от своя страна, определя кое лечение е най – подходящо. За описване на стадия на заболяването, така че всеки лекар да може да го класифицира правилно, има единен международен „език“: класификация TNM.

 • T – категории относно големината на тумора
 • N – категории относно наличието на метастази в лимфните възли
 • М – категория относно наличие на далечни метастази в други органи

Затова се използва термина TNM класификация. Чрез подреждането на индекси и числа се описваколко се е разпространил тумора.

ТНМ класификация на туморите на щитовидната жлеза

Категориите Т (тумор) означават:

 • Т1 = тумор 2 см или по – малко в рамките на щитовидната жлеза
 • Т2 = тумор от 2 до 4см в рамките на щитовидната жлеза
 • Т3 = по – голям от 4 см в рамките на щитовидната жлеза или минимално извън органа
 • Т4 = тумор, който излиза извън рамките на щитовидната жлеза

Категориите N (Nodusi = възел) означават:

 • N0 = няма клинични доказателства за метастази в лимфните възли
 • N1 = метастази в съседни лимфни възли
 • N1a = метастази в т. н. централни лимфни възли (намират се в средата на шията)
 • N1b = метастази в лимфните възли латерално на шията или в горната част на гръдния кош.

Категориите М (метастази) означават:

 • Мх = наличието или липсата на метастази в други органи не може да бъде установено
 • М0 = няма клинични доказателства за метастази в други органи
 • М1 = установени метастази в други органи

ТНМ класификацията на карцином в ранен стадии без метастази е Т1N0M0.