Примерен комплекс по лечебна физкултура след резекция на гърдата

Първите шест упражнения са насочени към възстановяване подвижността и еластичността на мускулите и сухожилията и предпазване от контрактури. Втората група упражнения са динамични. С тях целим подобряване и повишаване циркулацията на лимфо и кръвообращението, и недопускане на лимфен застой и оточна и болезнена ръка.

Лимфодренажният масаж (от пръстите към рамото) е част от комплексното възстановяване. Той може да се извърши и под формата на самомасаж. За втриване могат да се използват: Хепароид Лечива Крем, Лиотон 1000 гел, Проескултан гел на “Биогейм” (плюс Рефигиранс от ветеринарните аптеки).

 • Разкрачен стоеж, ръцете държат тояжката в двата й края. Повдигане встрани и нагоре, задържане, връщане в изходно положение.
 • Разкрачен стоеж, ръцете държат тояжката в двата й края, повдигане напред и нагоре, задържане, връщане в изходно положение.
 • Стоеж, ръцете изнесени назад държат облегалката на стол, клек/клякане, връщане в изходно положение.
 • Разкрачен стоеж, тояжката поставена вертикално на пода с единия си край, ръцете разгънати напред, поставени върху горния й край, наклон, задържане, връщане в изходно положение.
 • Седеж върху стол с изправен гръбначен стълб, пръстите на ръцете са кръстосани и се поставят на темето, наклон на главата напред, задържане, връщане в изходно положение.
 • Седеж върху стола, едната ръка държи седалката на стола от едноименната страна, като по този начин се фиксира рамото, срещуположната ръка минава на главата като венец и с длан обхваща ухото и областта около него, наклон, задържане, връщане в изходно положение.
 • Разкрачен стоеж, ръцете над главата, свиване на пръстите в юмрук и разтваряне 10-15 пъти.
 • Разкраен стоеж, ръце над главата, концентрични движения в китките 10-15 пъти.
 • Разкрачен стоеж, ръцете държат тояжката на ширината на раменете, сгъване и разгъване в лакътните стави 8-10 пъти.

Седмо, осмо и девето упражнения могат да се изпълняват и от тилен лег, като ръцете са изпънати напред и нагоре, перпендикулярно на тялото. При изпълняване на първата група упражнения спазвайте следните указания:

 • Не задържайте дишането, дишайте спокойно и равномерно.
 • Разтягайте бавно, докато почувствате напрежение, но не и болка.
 • Съсредоточете вниманието си върху разтегнатия мускул или мускулна група, останалата част на тялото е отпусната.
 • Изпълнявайте бавно и постепенно със задържане в крайна фаза 7, 14, 21 секунди.
 • Правилността на изпълнение и разхлабването след него (връщане в изходно положение) са най-важните фактори и гаранция за възстановяването ви.

Орлин Титиринов, рехабилитатор