Лъчелечение със задържане на дишането

Лъчелечение със задържане на дишането при пациентки с рак на лява гърда

Какво представлява метода

Лъчелечението със задържане на дишане при пациентки с рак на лява гърда е метод за следоперативно лечение, който редуцира в максимална степен облъчването на сърцето и осигурява бързо възстановяване след процедура.
Лъчелечението със задържане на дишане е единственият метод, който действа с прецизна точност при насочване на лъчевите снопове и същевременно осигурява елиминиране на дозата в сърцето. Облъчването се прави при дълбоко вдишване. Дъхът се задържа за една минута, при което белият дроб се раздува и така отдалечава сърцето от гръдната стена. По команда от машина след тази минута пациентът възстановява нормалното си дишане и след почивка отново вдишва дълбоко.
Тази процедура изисква синхронизирано действие от страна на експерт както и от пациента.Облъчването се контролира чрез пулта за управление на модерен линеен ускорител и при евентуална умора и издишване облъчването прекъсва автоматично, докато пациентът вдиша отново.