Лъчетерапия при рак на белите дробове

Лъчетерапия

Приложението на метода в контекста на комплексното лечение на рака на белите дробове може да бъде с лечебна или палиативна цел.Преди лъчетерапия на бели дробове се извършват функционално изследване на дишане, оценка на състоянието на пациентите и прецизни изчисления на дозите и местата на облъчване.

Ефективно и модерно лъчелечение

Стереотактичната радиохирургия може да намери приложение в палиативното повлияване на симптоматични, солитарни, достъпни за облъчване и достатъчно големи метастатични лезии (мозъчни, надбъбречни, лимфни възли и др.).

Лъчетерапията е много ефективна за повлияване на редица симптоми, свързани с онкологичното заболяване, като облекчаване на болката от костни метастази, подобряване на дишането чрез свиване на тумора, когато е блокирал дихателните пътища, спиране на кървенето или намаляване на симптомите, причинени от мозъчни метастази.