Лъчетерапия при рак на щитовидна жлеза

Лъчетерапия

Целта на лъчетерапията е да разруши останали туморни клетки в областта на операцията, на лимфните възли или малки метастази, които не са могли да бъдат отстранени оперативно или чрез терапията с радиоактивен йод.

Туморните клетки не могат да се възстановяват от уврежданията

Целта на лъчетерапията е да разруши останали туморни клетки в областта на операцията, на лимфните възли или малки метастази, които не са могли да бъдат отстранени оперативно или чрез терапията с радиоактивен йод. Туморните клетки не могат да се възстановяват от уврежданията

Лъчетерапията представлява проникване на йонизирани лъчи в ядрото на клетката или образно казано в командната й централа. Дезоксирибонуклеиновата киселина, която е основата на наследствеността, може да бъде увредена от въздействието на лъчите дотолкова, че деленето и размножаването на клетките да стане невъзможно. Здравите клетки разполагат с механизъм, който позволява да се възстановят частично или напълно от такива увреждания. При туморните клетки такъв липсва и по този начин те биват унищожавани.

Лъчите, които се използват, са подобни на рентгенови лъчи, но са с по – висок интензитет и могат да проникват по – добре и по – дълбоко в тъканите. Лъчението не може нито да се види, нито да се усети, нито предизвиква болка.За терапията отговаря лекар специалист – лъчетерапевт или радиоонколог. Той Ви придружава по време на терапията.

За разлика от лечението с радиоактивен йод, лъчетерапията действа локално, само там където лъчите минават през тъканта. Изключително важна е дозировката. От една страна облъчването трябва да е достатъчно, за да разруши туморните клетки, от друга страна не трябва да надвишава определени граници, за да се щади съседната тъкан и да ограничат страничните действия от лъчетерапията. Затова облъчването трябва внимателно да се планира.

Планиране на лъчетерапията

Лъчетерапията се грижи за това облъчването да се ограничи върху областта, която лекарят предварително е определил, върху т.нар. ложе на щитовидната жлеза и съседните лимфни възли на шията и на горната част на гръдния кош. С помощта на компютър, областта на облъчване и необходимата радиационна доза, измерена в Грей (Gy), могат да се изчислят с голяма точност. При лъчетерапията се използват специални устройства (напр. линеен ускорител). Чрез тези техники, рисковете при лъчетерапията днес са много ниски.

Лъчетерапията се прилага в следните случаи:

Диференцирани карциноми (папиларен и фоликуларен)

  • Когато туморът не е отстранен напълно и не е било възможно остатъците от него да се унищожат при терапия с радиоактивен йод.
  • Индикация: ниско – диференциран карцином с проникване извън щитовидната жлеза

Медуларен карцином

  • Когато туморът не е отстранен напълно и последваща операция не е възможна или няма смисъл.

Недиференциран карцином

  • Винаги, тъй като при този вид съществува висок риск за рецидив, а терапията с радиоактивен йод е неприложима.

Как протича лъчетерапията?

Преди първата лъчетерапия, терапевтът ще Ви обясни точно защо смята лъчетерапията за необходима, дали има и други възможности за лечение, как ще протече терапията и за какви остри и по – късни последици трябва да се подготвите.

Подготовка за лъчетерапията

За точното планиране на лъчетерапията се използва компютърна томография. Първоначално се определя точната позиция и тя се фиксира, така че да бъде сигурно, че при всяка процедура ще лежите в една и съща поза. Също така могат да бъдат очертани областите на облъчване.

Симулация

За да се контролира дали лечението технически ще бъде извършено така, както е планирано, има специално устройство за сканиране. То е конструирано подобно на устройството за облъчване и може да се действа „така, сякаш”.

Облъчването се симулира и ако лекарят прецени, че настройките не са правилни, може да ги промени още преди първото облъчване. Планирането на лъчетерапията е тази част от лечението, която отнема най – много време. Тук трябва да се извършват измервания, които изискват много търпение от всички участници. За Вас търпението се изразява преди всичко в това да лежите по възможност неподвижно по време на симулацията.

Облъчването е разделено на няколко процедури

Вашият терапевт е изчислил общата доза на облъчването, необходимо за унищожаване на туморните клетки. Вие ще получите тази доза лъчи не наведнъж, а в продължение на няколко процедури.

Лъчетерапията, в повечето случаи, може да се провежда амбулаторно. Необходимо е да отидете до клиниката само за процедурата и след това се прибирате в къщи.

При особени подгрупи карцином на щитовидната жлеза, понякога терапията се извършва два пъти дневно, евентуално в комбинация с химиотерапия. Тогава обикновено се изисква хоспитализация Като цяло лъчетерапията продължава от 5 до 6 седмици, по 5 дни седмично най – често от понеделник до петък. Има почивка в събота и неделя. Не трябва да се страхувате, че тази почивка ще повлияе неблагоприятно на успеха на лечението. Разделянето на облъчването на малки дози, тъй нареченото фракциониране, има предимството, че дозата, която приемате при всяка процедура, е много малка. Този подход цели да се ограничат страничните въздействия доколкото е възможно.

Самата процедура трае няколко минути. За да бъдат предпазени терапевтите, по време на процедурата сте сами в залата за облъчване. Въпреки това не трябва да се чувствате изоставени. Лекарите Ви наблюдават и можете по всяко време да влезете във връзка с тях посредством специална комуникационна система.

Какви странични ефекти може да очаквате?

Оплакванията, които могат да възникнат след лъчетерапия, обикновено зависят от начина, по който сте били лекувани преди това, дали например вече сте опериран или Ви е била извършена химиотерапия. От значение е също естеството и степента на лъчетерапията. И тук, както при операциите, важи правилото: Колкото по – обширно е третитрането, толкова повече усложнения могат да възникнат.

Остри усложнения

Основно различаваме остри усложнения, които могат да възникнат по време на провеждане на терапията, и такива, които могат да настъпят след нейното приключване. Преди и по време на лечението Вашият лекар ще обсъди подробно с Вас какво можете сами да направите, за да понесете лъчетерапията по възможно най – добър начин.

Изсушаване и зачервяване на кожата

Възможно е да се появи изсушаване на кожата и зачервявания на местата, върху които попадат лъчите. Ако имате проблеми с кожата, попитайте Вашия лъчетерапевт как да се погрижите за нея,какви кремове или пудри трябва да използвате.

Щадете кожата си

Погрижете се сами за своята кожа: не използвайте парфюмирани сапуни, не пръскайте парфюм върху облъчваните места, нито алкохол или етер. Откажете се от пилинга, от топлите и студени компреси, от инфрачервено облъчване или от силно слънце. Внимавайте да не се нараните механично, използвайки лейкопласт, или четка при почесване. Не носете дрехи (особено от изкуствени тъкани), които са плътно прилепнали или Ви протъркват. Като допълнителни усложнения могат да се появят затруднения при преглъщането и дрезгавост. Обсъдете с Вашия лекар дали посредством медикаменти можете да ги ограничите.

Известно време след прекратяването на терапията усложненията изчезват.

Трайните последици в облъчваните части, като например втвърдяване на меките тъкани на шията или възпаление на хрущяла на ларинкса, през последните години са значително намалени благодарение на подобрените техники за облъчване.