Лъчетерапия

Какво е лъчетерапия?

След откритието, че рентгеновите лъчи могат да бъдат използвани, за да се получат изображения на вътрешните органи на тялото и така да бъдат открити болестните промени в тях, сравнително скоро ние се научихме да използваме същите тези лъчи за лечение на различни болести.

Ние започнахме да лекуваме рака с радиоактивни лъчи от началото на 20-и век. Ние наричаме това радиационно лечение лъчетерапия. Радиацията потиска способността на клетките да растат и да се размножават.

Когато назначаваме повторно лъчелечение с прекъсване между курсовете, ние се опитваме да разрушим раковите клетки или да отстраним неприятните оплаквания, които причинява болестта рак. Ако желаете да научите какво представлява радиацията и как възниква, ние излагаме някои основни понятия в следващия раздел.

Вълни, светлина, лъчи и енергия – някои основни понятия

Вълни, видима светлина и лъчи В училище сме учили, че видимата светлина се състои от вълни.

Вълни- те имат различна дължина (дължина на вълната). Вълните се движат с изключително голяма скорост – около 300 000 км/сек. ние можем да виждаме с невъоръжено око само вълни с определена дължина на вълната. Сред вълните, които са по-късни или по-дълги от видимите светлинни лъчи, се намират радиовълните, микровълните и рентгеновите лъчи.

Областите, в които се използват вълните с различна дължина, от радиовълните до гама-лъчите, са илюстрирани на фигурата на следващата страница. Вълните с голяма честота имат малка дължина на вълната и висока енергия на излъчване.

Вода и сол

За да обясним как възниква радиацията, ние трябва първо да разгледаме най-малката частица, формираща основата на цялата материяатома.

Един атом се състои от ядро, което е положително заредено. Ядрото е заобиколено от частици, наречени електрони. Те са отрицателно заредени и техният общ заряд балансира положителния заряд на ядрото. По такъв начин атомът е електрически неутрален.

Ядрото има положителен заряд (3+) и е обкръжено от три отрицателно заредени електрона. Атомите се стремят да се слеят с други атоми и да изграждат по-големи единици, наречени молекули. Водата е един добър пример.

Водната молекула се състои от един кислороден атом, който е станал отрицателно зареден (2-) и който присъединява към себе си два положително-за- редени водородни атома. Молекулите обикновено се свързват помежду си по електрически път.

Атомите могат също така да се присъединяват един към друг и по други начини. Електроните понякога се преместват от един атом към друг. При това движение атомите престават да бъдат неутрални. Атомът, който загубва на електрон, става положително зареден, а атомът, който получава електрон, става отрицателно зареден. И двата атома преминават в състояние, което е известно като йонизиран или зареден атом. Тъй като са заредени, атомите се привличат един към друг и могат да се съединят.

Един електрон се премества от натриевия атом към хлорния атом.

Така натриевият атом става положително зареден натриев йон (Na+), а хлорният атом става отрицателно зареден хлорен йон (Cl-). Те се съединяват образувайки готварска сол.

Лъчева енергия

Електроните са в непрекъснато движение. Те се преместват с различна скорост и са в различни състояния по отношение на енергията. При прехвърлянето на електрони или йонизирането на атомите се освобождава енергия и това е енергията, която се излъчва като вълни, светлина и лъчийонизираща радиация. Ядрото също отдава радиация в някои случаи.

Йонизиращата радиация съществува на земята откакто свят светува. Тя се намира в почвата, в слънчевите и в космичните лъчи. Откакто съществува човечеството, то е било обкръжено от този вид йонизираща радиация. Това е лъчение с ниска интензивност и обикновено е известна като фонова радиация.

Медицинска лъчетерапия

За лъчетерапията в медицината се изисква радиация с висока интензивност. Такава радиация причинява промени в клетките и се използ- ва за разрушаване на нежелани клетки.

Ние можем да използваме вещество или препарат, който сам по себе си излъчва радиация и затова се нарича радиоактивен.

Йонизираща радиация може също така да бъде произвеждана с помощта на различни видове машини, които могат да повишат скоростта на електроните и така да повишат количеството на отделяната енергия (ускорители). Тези машини могат да произвеждат както електронно, така и фотонно лъчение.

Как въздейства радиацията върху раковите клетки?

Клетките, които се делят често, каквито са раковите клетки, са най- чувствителни спрямо радиацията. Разрушават се клетките, които са в определена фаза на растеж. Клетките не могат да се умножават, когато техният растеж е потиснат. Радиацията, която се използва за лечение, може да бъде различни видове. Някои видове лъчи имат качества, които им позволяват да про- никват дълбоко в тъканите. Други лъчи имат ограничена проникваща способност и са по-добри за лечение на тумори, които лежат по-близо до повърхността на кожата. По тази причина при различните тумори се използват различни видове лъчи.

Засяга ли радиацията нормалните клетки?

Радиацията разрушава раковите клетки. За съжаление нашите нормални клетки също така се засягат. Но те притежават фантастичната способност да се самолекуват. За да се предпазят нормалните клетки, облъчването най-често се разделя или фракционира на няколко лечебни дози или курса. Така лечението става по-меко.

Нормалните клетки в костния мозък и клетките, които постоянно масово и бързо се подменят, каквито са клетките на кожата, космените фоликули и лигавиците на устата, гърлото, стомаха и червата, са осо- бено чувствителни, ако се изложат директно на облъчване.

Именно въздействието върху нормалните клетки на тялото е причи- на за страничното действие или т. нар. лъчеви реакции по време на лечението. Радиацията, обаче, причинява странични действия само в зоната, която е била облъчена.

Кога се назначава лъчетерапия?

Лъчетерапия се назначава за лечение на рака или за облекчаване на неразположението, което ракът може да причини. В някои случаи лъчетерапията се препоръчва като профилактично лечение за да намали риска от възобновяване на заболяването, например, след хирургично лечение. Лъчетерапията може да бъде назначена като самостоятелно лечение или в комбинация с химиотерапия или преди/след хирургично лечение. Това означава, че видът на лечение и продължителността му могат да варират. Лекарят съставя специален план за всеки пациент в зависимост от мястото и вида на тумора и от това, какво друго лечение е назначено.

Как се осъществява облъчването?

Външното облъчване се осъществява с няколко различни вида лечебни апарата.

Но човек вече може да използва вътрешното облъчване. В този случай източникът на радиация се поставя вътре в органа или тъканта. Радио- активният материал може също така да бъде даван чрез инжекция или през устата като течност или в капсула.

Лъчетерапията може да се извършва амбулаторно, без да е необходимо задължително да лежите в отделение в болницата. Подготовка за външно облъчване В повечето случаи на външно облъчване се приготвя лечебен план. Дозата се изчислява и се определя колко голяма част от тялото ще бъде облъчвана. Лечението се планира така, че туморът да получи една достатъчно висока доза радиация, която да разруши раковите клетки, а обкръжаващите тъкани да бъдат запазени.

Компютърният томограф (скенерът) и симулаторът са двата вида апарата, които се използват за планиране на лечението. Планирането обикновено се извършва около една седмица преди започване на лечението.

С помощта на скенера се прави изображение в напречни срези на частта от тялото, където е разположен туморът. Симулаторът е обикновен рентгенов апарат, който се използва за лечебна симулация. Извършването на тези изследвания отнема около един час. Вие лежите върху пейка, понякога в не много удобна поза.

Тогава се правят изчисления, като се използват изображенията от скенера като основа, така че да се достигне най-добро разпределение на дозата в лечебното поле.

Когато се използват различни ъгли на достъп (стрелките) за облъчване, туморът получава висока доза, докато важните околни органи и тъкани получават много ниска доза.

Когато завърши планирането, ние отиваме на симулатора с цел да се симулира лечението и да се начертае върху кожата на пациента лечебното поле. Това се прави, за да сме сигурни, че цялото лечение ще се извърши с най-голяма точност. Маркировките се запазват по време на целия лечебен период. Те могат да бъдат измивани внимателно, но без да се използва сапун. Ако е необходимо вие или персоналът от отделението по лъчетерапия може да преначертае маркировките.

Ако туморът е разположен в част от тялото, която е трудно да бъде достигната в същата позиция при всяка лечебна процедура, се моделира форма (калъп), която пасва на тази част на тялото. Например, когато се лекуват тумори на главата и шията, главата на пациента може да бъде поддържана от една от тези форми. Така главата ще остане точно в същото положение при всяка лечебна процедура и може да бъде поддържана неподвижна по време на лечението.