Магнитнорезонансна томография

магнитнорезонансна томография onco bg

Какво е магнитнорезонансна томография?

Магнитният резонанс осигурява изключително детайлни изображения на тялото, които не могат да се получат чрез други образни изследвания.

Магнитният резонанс може да осигури много ранно откриване на различни патологични състояния, така че лечението може да бъде много по-ефективно. Отличното качество на магнитнорезонансните изображения може да осигури възможно най-добрата информация, ако се изисква хирургична намеса. Ако има патологични промени, изследването може да покаже местоположението, размера и обхвата им.

От изключителна важност е да сте в Отделението по образна диагностика 30 минути преди обявеното време на изследването. Въпреки че самото изследване обикновено трае около 15 минути, отделете поне 60 минути, тъй като има процедури които трябва да бъдат спазени за ваша безопасност, .

Как да се подготвя за изследването

Преди изследването следвайте обичайното си ежедневие, включително храна и предписаните ви лекарства.

За изследване на органите в корема и малкия таз е желателно вечерта преди изследването да поемате лека храна и спазмолитици, а сутринта преди изследването от- ново спазмолитик и не приемайте храна.

Тъй като в процеса на изследването лекар рентгенолог преценява нуждата от инжектиране на контрастна материя, моля, информирайте персонала за евентуални алергии и носете лабораторните резултати за креатинин и гломерулна филтрация. Ние изискваме тези резултати, за да осигурим максимално вашата сигурност.

Моля, бъдете подготвени да се премахнат всички метални предмети, включително бижута и дрехи. Лаборант ще ви покаже сигурно място за съхранение на вашите лични вещи.

Ако вашият лекар е препоръчал изследване на повече от една област, времето за изследване е по-дълго.

Има ли ограничения за провеждане на изследване с магнитен резонанс

Да. Тъй като някои метали пречат на функцията на магнитен резонанс оборудването, някои пациенти не са в състояние да проведат МР изследване. Следните металсъдържащи медицински обекти могат да създадат проблеми при изследване с магнитен резонанс. Моля, свържете се с нас при опасения за някоя от следните метали в тялото ви.

  • пейсмейкър
  • метални фрагменти в едното или двете очи
  • вътрешни ушни кохлеарни импланти
  • клипсове при мозъчна аневризма
  • имплантирани невростимулатори
  • стоманени хирургически скоби или клипсове
  • лекарства и никотинови лепенки ще трябва да бъдат премахнати

Вие ще бъдете помолени да попълните МР форма за проверка, за да ни помогнете да се избегнат всички опасности и да се гарантира вашата безопасност

Как протича магниторезонансната томография

Вие ще бъдете помолени да легнете на масата най-често по гръб и около зоната на изследване ще бъде поставено устройство, наречено бубина или койл. Масата ще се плъзга плавно в отвора и вие ще бъдете разположени или с главата, или с краката напред в зависимост от вида на изследването. След като изследването започне, вие ще чувате различни по характер, честота и интензитет чукащи шумове и бръмчене. Това е нормално и е свързано с работата на машината. Лаборант ще разговаря с вас по време на процедурата между различните етапи на изследване.

Moжe да слушате музика по ваш избор, а ако предпочитате тишина, ще получите тапи за уши за шумоизолация.

Как ще получа моите резултати

Резултатите от изследването се интерпретират от висококвалифицирани и сертифицирани специалисти по образна диагностика. Резултатите от изследването ви ще бъдат документирани на електронен носител и предадени в предварително уговорен ден и час или ще бъдат изпратени на посочена от вас електронна поща.

Носете всички предходни образни изследвания

Сравнението с предходни изображения е много ценно за оценка на състоянието ви.