Мукус, секрети и грижи за дихателните пътища

Какво е мускус?

Организмът произвежда мускус (секрети) с цел да защитава и поддържа трахеята в добро здраве. Той служи като лубрикант и поддържа дихателните пътища влажни. След ларингектомия трахеята е отворена на шията и пациентите вече няма как да изкашлят мукуса в устата и после да го преглътнат или пък да се изсекнат. Много важно този мукус периодично да се отстранява, но това вече може да става единствено през стомата.

Изкашлянето и отделянето на мукуса през стомата е единственият начин, по който ларингектомираните могат да поддържат чисти трахеята и белите си дробове и да ги предпазват от прах, мръсотия, микроорганизми и другите вредни вещества, които се вдишат. Когато трябва да се изкашля или да кихне, ларингектомираният трябва да свали филтъра или каквото и да е друго, с което в покрита стомата и да улови мукуса с носна кърпичка и да го отстрани. Мукусът е с идеално качество, когато е бистър и с водниста консистенция. Това обаче е трудно да се постигне поради честите промени в околната среда и температурата. За да се поддържа мукусът в добро състояние, рутинно могат да се предприемат следните мерки.

Продукция на мукус и поддържане на висока влажност на въздуха

Преди отстраняването на ларинкса въздухът, който се вдишва, се затопля до нивото на телесна температура, овлажнява се и се пречиства от микроорганизми и прахови частици от горните дихателни пътища. Тъй като след ларингектомията това вече не е възможно, е много важно функциите на горните дихателни пътища да се компенсират.
След ларингектомия въздухът, който се вдиша, не преминава през носа и устата и не се овлажнява, вследствие на това трахеята се изсушава, дразни и това води до хиперпродукция (увеличено образуване) на мукус. За щастие с течение на времето трахеята става все по-издръжлива на сухота. Въпреки това, когато влажността е прекалено ниска, лигавицата на трахеята може да изсъхне, да се напука и да се появи кървене.
Ако кървенето обаче е обилно или не спира след повишаване на влажността, то трябва задължително да се направи консултация със специалист. Ако количеството и цветът на мукуса са необичайни – също.

Възстановяването на влажността на вдишвания въздух намалява хиперпродукцията на мукус до нормалните нива. Това намалява вероятността неочаквано да се появи кашлица и да се запуши филтърът. Повишаването на влажността в дома до 40 – 50 % относителна влажност (не повече) може да помогне да се намали образуването на мукус и лигавицата на трахеята да се предпази от изсъхване, напукване и кървене. Освен че са болезнени, тези напуквания могат да бъдат и входна врата за инфекции.

Стъпките за подобряване на влажността са:

 • Непрекъснато да се носи филтър (обменник) – през цялото денонощие, за да се запази влажността на лигавицата и топлината в белите дробове.
 • Тези, които покриват стомата с кърпичка или маска, трябва постоянно да ги навлажняват, за да може вдишваният въздух да е влажен. Въпреки че това не е ефективно колкото използването на филтър, все пак е от полза.
 • Да се приемат достатъчно течности през устата.
 • Поне два пъти на ден в трахеостомата да се изливат 3 – 5 мл физиологичен серум.
 • Да се взима горещ душ или да се правят инхалации.
 • Относителната влажност в дома да се поддържа около 40 – 50 % с помощта на овлажнител и хигромер. Това е важно както през лятото, когато се използват климатици, така и през зимата, когато се използва отопление.
 • Да се вдишва пара от горещ душ или вряща вода

За да се контролира точно нивото на влажност може да се използва дигитален сензор за влажността (наречен хигромер). С течение на времето, след като дихателните пътища се адаптират, необходимостта от овлажнител може да намалее.

Грижи за дихателните пътища и шията в студено време и на големи височини

Зимата и големите височини представляват трудност за ларингектомираните. Въздухът на високо е разреден, студен и сух. Преди ларингектомия въздухът се вдишва през носа, където се затопля и овлажнява, преди да достигне дробовете. След ларингектомия въздухът вместо през носа се вдишва през стомата. Студеният въздух по принцип е по-сух от топлия и дразни повече трахеята, по-силно изсушава лигавицата и води до кървене.

Мукусът също може да изсъхне и да запуши трахеята.

Вдишването на студен въздух може да има дразнещ ефект върху дихателните пътища и да накара гладките мускули в стената им да се съкратят (бронхоспазъм). Това намалява размера на дихателните пътища и затруднява издишването, което води до задух.

Грижите в този случай включват всички гореописани плюс следните:

 • Изкашляне или аспириране на мукуса с помпа, за да се почисти дихателният път.
 • Да се избягва излагане на студен, сух и прашен въздух.
 • Да се избягват прах и други дразнители и алергени.
 • При излагане на студен въздух, стомата да се покрива с яката на ризата, пуловера, якето или шала и така да се вдишва затопленият въздух между дрехата и стомата.
 • Да се избягва попадане на вода в стомата по време на къпане (вж. по-долу).

След ларингектомия и шийна дисекция чувствителността на кожата на шията, брадата и зад ушите често е нарушена. В резултат на това не може да се прецени колко студен е въздухът и може да се стигне до измръзване на тези области. Ето защо е много важно те да се покриват с топли дрехи и шалове.

Използване на аспирационна помпа в случаи на мукусни тапи

Преди изписване от болницата на ларингектомираните се изписва аспирационна помпа за дома. Тя се използва за аспириране на мукуса, когато той не може да се изкашля и/или не могат да се премахват тапи от секрети. Последните се образуват, когато мукусът е много гъст и лепкав. Така образуваните тапи могат частично и по-рядко напълно да запушат трахеята.

Тапите могат да доведат до внезапен и необясним задух. В такъв случай бързо могат да бъдат отстранени с помощта на помпата. Ето защо аспирационната помпа трябва винаги да е на разположение. Тапите могат да се отстранят и с ампула физиологичен серум, който се напръсква в стомата. Серумът размеква тапата и тя се изкашля. Това състояние може да се превърне в спешно и животозастрашаващо. Ето защо, ако тапата не бъде успешно отстранена дори след няколко опита, трябва да се повика бърза помощ.

Кръв в храчките

Кръв в мукуса може да се наблюдава поради различни причини. Най-често се касае за драскотина в началото на трахеята.

Тя може да бъде причинена от самото почистване на стомата. Обикновено кръвта е ярко червена. Друга честа причина е това, че лигавицата на трахеята е изсъхнала, което е особено често през зимата. За да се ограничи до минимум изсъхването на трахеята, се препоръчва у дома да се поддържа адекватна влажност на въздуха (около 40 – 50 %). Полезно е и напръскването на стерилен серум в стомата (вж. частта за мукуса по-горе).

Наличието на кръв в храчките може да е белег и на пневмония, туберкулоза, рак на белия дроб и т.н.

Продължителното кръвохрачене налага консултация със специалист. Ако е съпроводено със задух или болка, то може да бъде и спешно състояние.

Хрема

Тъй като ларингектомираните и другите хора с трахеостома вече не дишат през носа, то нормалният секрет в носа им не се изсушава от преминаването на въздух. Впоследствие, когато се натрупа в големи количества, този секрет започва да изтича през носа, особено при излагане на студен и влажен въздух или дразнещи силни миризми. Избягването на такива условия може да намали теча от носа. Най-доброто решение е тези секрети просто да се избърсват. Ларингектомираните с гласова протеза може да се научат да издухват носа си, като запушват трахеостомата и насочват въздуха към носната кухина.

Дихателна рехабилитация

След ларингектомия вдишваният въздух заобикаля горните дихателни пътища и навлиза в трахеята и белите дробове директно през стомата. По този начин се губи функцията на тази част от дихателната система, която филтрира, затопля и овлажнява вдишвания въздух.

Промяната в механизма на дишане се отразява и върху усилията, необходими за вдишане-издишане, и върху функци ите на белите дробове. Всичко това налага някои корекции. Всъщност ларингектомираните при дишане полагат по-малки усилия, защото липсва съпротивлението на носа и устната кухина. Тъй като постъпването на въздух в белите дробове е по-лесно, то не е необходимо белите дробове да се разгъват до степен колкото преди операцията. Ето защо не рядко при ларингектомираните се наблюдава намален белодробен капацитет.

За запазване и увеличаване на дихателния капацитет има няколко възможности:

 • Използването на филтър може да създаде необходимото съпротивление. Това кара човека напълно да разгъва белия си дроб, за да си набавя необходимия кислород.
 • Редовна дихателна гимнастика под медицински контрол. Това подпомага разгъването на белия дроб и подобрява дихателната и сърдечната честота.
 • Използване на диафрагмално дишане. Този метод на дишане позволява по-пълно използване на белодробния капацитет.