Органосъхраняващ метод

Какво представлява органосъхраняващия метод?

Лъчелечението е локален метод и чрез модерните технологии изпълнява същата роля като операция, но без необходимост от упойка, няма кървене и следоперативна болка. Отдавна е известно самостоятелното действие на лъчелечението, приложено без разрез през кожата при ранния рак на говорния апарат (ларинкса), простатата, маточната шийка, кожата.

  • Запазва се възможността за нормален говор (особено важно при преподаватели, адвокати, лекари и много други професии), без да се налага пациентите да дишат през т.н. „копче“ и да говорят с дрезгав глас
  • Съхранява се нормалната дълбочина на влагалището при пациентите с рак на маточната шийка, за да се чувстват пълноценни след своето оздравяване.
  • Осигурява сее нормална функция на органите около простатата – пикочен мехур и право черво при пациентите с рак на простатата чрез единствения метод за въвеждане на радиоактивни източници – брахитерапия – и така след оздравяване мъжете възвръщат еректилната си способност.
  • Предоставят се несравнимо по-добри козметичните резултати при рак на кожата след облъчване от пластичната хирургия.

В по-напредналите случаи интегрирането на възможностите на лъчелечение с лекарствено лечение се осъществявачрез едновременното им прилагане – лъчехимиолечение. Ракът, развиващ се в областта на устата и гърлото, ректума и ануса, простатата, белия дроб, може да се овладее чрез интегрирането на лъчелечение с противотуморни лекарства. Така пациентите след туморен контрол запазват нормалните функции на говор, хранене, дефекация, уриниране, дишане, ерекция