Перфорация на червата при онкоболни

Перфорацията на червата настъпва, когато се пробие стената на тънкото или дебелото черво. На мястото се образува „дупка“, която може да доведе до редица неприятни усложнения. Тогава храната, чревните храносмилателни сокове и изпражненията могат да изтекат от тази образувала се дупка. Това може да доведе до възникването абсцес.

Когато съдържанието на червата, обаче изтече в перитонеалната кухина, това може да доведе до инфекция наречена перитонит. Инфекцията може да навлезе в кръвта и така да причини широко разпространение на инфекцията из цялото тяло (процеса се нарича септичен шок).

Тя може да възникне, както преди така и след проведено лечение за някакво онкологично заболяване.

Перфорацията на червата, може да възникне при всички видове онкологични лечения: хирургия, химитерапия, лъчетерапия, таргетна или имунотерапия.

Перфорация на червата може да възникне и при неонкологични причини, дори и ако страдате от определно онкологично заболяване.

Перфорацията на червата е сериозно състояние, което трябва да се лекува веднага! Онкологични причини за възникване на перфорция на червата Перфорацията на червата може да бъде причинена от:

 • Тумор, който расте през стената на червата;
 • Тумор в стената на червата, който бързо се свива по време на химиотерапия, оставяйки дупка;
 • Лъчетерапия в таза или корема, което може да отслаби мускулната стена на червата и да предизвика образуването на дупка;
 • Запушване на тънкото черво или дебелото черво;
 • Някои химиотерапевтични лекарства като: бевацизумаб, иматиниб, темсиролимус и сорафениб;
 • Използване на лекарството за имунотерапия- ипилипумаб.

В редки случаи операцията или ендоскопията могат да направят дупка в червата. Неонкологични причини за перфорация на червата:

Рискови фактори

Редица фактори могат да повишат риска от развитие на перфорация на червата. Те включват както фактори, участващи в операция или процедура (ятрогенни причини), така и заболявания на червата, характеризиращи се с възпаление.

Рисковите фактори могат да включват:

 • Скорошна или предишна коремна операция;
 • Скорошна или предишна тазова операция;
 • Възраст над 75 години;
 • Медицинска история на множество медицински проблеми;
 • Травма на корема или таза (например при автомобилна катастрофа);
 • История на дивертикуларна болест;
 • История на възпалително заболяване на червата;
 • Тазови сраствания (обикновено свързани с предишни операции);
 • Женски пол;
 • Диагностични и хирургични процедури на храносмилателния тракт, корема или таза. Рисковите фактори за перфорация по време на колоноскопия например включват:

женски пол, напреднала възраст, анамнеза за дивертикуларна болест и запушвания на червата.

Симптоми

Симптомите на перфорация на червата могат да включват:

 • Внезапна и силна коремна болка- повечето случай е остра и нетърпяща отлагане. Нека да се има предвид, че при определени пациенти може да няма толкова силен болков симптом.
 • Гадене и повръщане;
 • Треска;
 • Подуване на корема.

Информирайте веднага Вашия лекар или здравен екип, ако имате тези симптоми.