В подкрепа за хората болни от рак и техните близки

Знанието води до разбиране. Да знаем, че ракът често може да бъде излекуван и е възможно да живеем с нашето заболяване по един приемлив начин, води до разбиране, което помага на хората по-малко да се плашат от рака, отколкото са се плашили преди да имат знания за заболяването.