Подкрепа

Получаване на подкрепа психологична, социална, финансова

Докато се справяте със смазващите въпроси и емоции, които могат да възникнат при поставяне на диагноза на МРГ, не е необичайно да се чувствате самотна и изгубена в целия процес.

Можете да намерите утеха и сила като се присъедините към общност или онлайн група за подкрепа на пациенти.

Писането на блог и разговорите с последователите на блога могат да бъдат добра система за подкрепа.

Може да попитате и лекуващия лекар или медицинската сестра за наличието в болницата или близка до нея на специализиран кабинет по психо-социална помощ, където квалифицирани психолози и психотерапевти ще Ви окажат нужната Ви подкрепа!

Получаване на подкрепа

Дали поради цената на лечението и пътуването до центъра за терапия или поради загубата на доход от това, че не са в състояние да работят, финансовата тежест при лечението на МРГ може да е основна причина пациентите да не могат да се придържат към плана на лечение. Посещенията в кабинета и предписаните лекарства може да са много скъпи, особено ако не сте здравно осигурена

. Има държавни и неправителствени организации и фондове, предоставящи обща социална, материална, психологична подкрепа и подпомагат жените с предоставяне на информация за заболяването, както и повечето въпроси и проблеми, свързани с него.