Постоперативно проследяване

Постоперативно проследяване

Задачи на проследяването:

  • Да откриете навреме, ако болестта отново се върне (рецидив на тумора)
  • Да идентифицирате и лекувате съпровождащи или последващи заболявания
  • Да Ви помогне при решаване на Вашите физически, емоционални и социални проблеми. Това означава също елиминиране, доколкото е възможно, на уврежданията, причинени от болестта, и ако желаете – връщането Ви на работа.

Потърсете лекар, на който имате доверие

За проследяването си потърсете лекар, на когото имате доверие. Най – добре е, ако този лекар е специализиран в проследяващото лечение и грижите за пациенти с рак (онколог, специализирана онкологична практика).

Във всеки случай трябва да информирате този лекар за всичко, свързано с Вашето заболяване и лечение, за да има някой, който да има пълен поглед върху Вашето лечение. Дори и ако искате да допълните лечението си с неконвенционални методи, е важно Вашият лекар да знае за това.

Първо, той се нуждае от цялата важна информация от клиниката. Лекарите в клиниката обобщават тези данни под формата на медицински доклади, наричани също епикризи. Впоследствие те добавят допълнителни документи, като лабораторни резултати или резултати от образни изследвания (рентгенови изследвания или ултразвук).

Тъй като проследяването на болния от рак пациент може да продължава години, може да се случи така, че да смените адреса си. Тогава на мястото на новото си пребиваване ще се нуждаете от нов лекар, който от своя страна ще изиска всички документи, свързани с Вашето лечение.

Може би ще желаете да си изготвите свой архив с документи.

Архивът трябва да съдържа:

  • Цитологични и хистологични изследвания
  • Епикриза
  • Кръвни изследвания
  • Образни изследвания (ехография, сцинтиграфия)
  • Протоколи от лъчетерапията
  • Протоколи от химиотерапията
  • Писма от всяко контролно изследване

В съвременните болници снимките от рентгенови или други образни изследвания вече не се изготвят под формата на филм, а се съхраняват в електронен вид. Съхранените изображения можете да запишете на CD. По принцип, клиниките и лекарите са задължени да дават на своите пациенти тези документи. Те може да изискат заплащане на копията. Този разход си заслужава, за да бъде пълна Вашата медицинска документация.

Бъдете точни при записването на контролните прегледи. Не ги отлагайте по никакъв повод.

Без да искам да Ви плаша, може да се окаже, че независимо от лечението все още има ракови клетки в тялото Ви. Тогава болестта може да се появи отново. Затова при проследяващите изследвания става дума за ранното откриване на рак: рецидивът се открива преди да е причинил някакви оплаквания и в повечето случаи може да се лекува навреме и успешно.

Рецидивите могат да бъдат открити своевременно

В периода непосредствено след приключване на лечението, са необходими относително чести контролни прегледи. Интервалите между тези прегледи постепенно стават все по – големи, особено ако няма нито симптоми, нито други признаци на заболяването.

Приемайте редовно хормоните на щитовидната жлеза

След операцията, редовният прием на хормони на щитовидната жлеза е от съществено значение за функционирането на целия организъм, а оттам и за качеството на Вашия живот. Затова те са от решаващо значение за успеха на лечението. Важно е да приемате постоянно лекарствата си и стриктно да спазвате часовете за контролни прегледи. Тези дати може да съгласувате с лекуващия лекар.

При отделните контролни прегледи лекарят ще обсъжда с Вас въпроси за досегашното протичане на Вашето заболяване и за състоянието Ви. Освен това, ще извършва редовно физикално и ултразвуково изследване. Лабораторните изследвания, сцинтиграмите и рентгеновите снимки, са други основни компоненти на програмата за проследяване, с цел откриване на метастази или рецидиви.
Важна роля играе определянето на специфични туморни маркери (тиреоглобулин, калцитонин при медуларен карцином). Вашият лекар ще обсъди с Вас доколко тези прегледи трябва да бъдат допълнени от други мерки. Честотата, както и конкретните диагностични процедури в хода на проследаванети зависят от конкретната форма и стадий на заболяванети, както и от проведеното лечение. Тези детайли можете да научите от своя лекар.

Съветите за различните възможности за психологическа, социална, семейна, физическа и професионална рехабилитация са също част от последващите грижи. Обикновено е целесъобразно в контекста на цялостното проследяване засегнатите да получат възможност да се възползват от специални психо – социални и психо – онкологични консултантски услуги.

Повечето хора са абсолютно неподготвени за диагнозата рак. Терапията и всичко, което следва от нея, страхът, че животът може да приключи по – рано от очакваното, практическите, всекидневните последици от болестта – това са нови, непознати проблеми.

За много контактът с други засегнати може да бъде от голяма полза, тъй като те познават проблемите от собствен опит, могат да прояват разбиране и да помогнат с полезни съвети.

Обратно към ежедневието

Много важно е да промените живота си. Това е урок, който получавате и е важно да го научите. Започнете промяната от това как да станете хармоничен и щастлив човек. Човек трудно може да промени света, но за сметка на това може да промени отношението си към него. Не се вторачвайте в рака, това не помага. Не мислете за него, колкото и трудно да е това в началото. Вие сте здрави и това е Вашето послание. Качеството Ви на живот не се различава от това на другите хора.
Радвайте се на малките неща в живота, слънчевите лъчи, дърветата, птиците, на един вкусен обяд, на една приятна вечер с приятели и на всички чудесни неща, които Ви предлага животът. Със сигурност ще имате проблеми и в работата, и в семейството, и парите няма да Ви стигат, и няма да Ви разбират, но тогава трябва да си спомните откъде сте минали, какво сте преживели и за разлика от другите Вие трябва да знаете кое е важно и кое не е.

Животът е безценен дар! Наслаждавайте му се!