Радиационен пневмонит при онкоболни

Ако сте онкоболен пациент и Ви предстой да проведете лъчетерапия в областта на гръдния кош, то трябва да бъдете предупреден, че може да възникнат някой усложнения.

Радиационният пневмонит представлява възпаление на белия дроб, причинено от лъчетерапия, която е била насочена към гръдния кош. Най-често се развива 1 до 3 месеца след приключване на лечението, но може да се случи и до 6 месеца след него. Хроничният пневмонит може да доведе до трайни белези на белите дробове (наречена белодробна фиброза).

Има ли рискови фактори?

Някои хора са по-склонни от други да развият радиационен пневмонит след лъчелечение. Най- големият фактор е големината на зоната, която получава радиационна обработка. Колкото по- голяма е площта, толкова по-голям е рискът от развитие на радиационен пневмонит. Въпреки това, някои по-нови компютризирани радиационни техники намаляват този риск, като доставят по-точно радиация в определеното за целта поле.

Други фактори, които могат да увеличат риска, включват:

 • Получаване на по-високи дози радиация с лоша белодробна функция преди лечението;
 • Женски пол;
 • Възрастни пациенти;
 • Тютюнопушене.

В допълнение, приемането на някой лекарства за химиотерапия, докато провеждате лъчетерапия, също могат да увеличат риска. Химиотерапевтичните лекарства, които могат да повишат риска са:

 • Актиномицин D;
 • Циклофосфамид;
 • Винкристин;
 • Блеомицин;
 • Метотрексат;
 • Митомицин;
 • Доксорубицин;
 • Жармустин.

Патология

Белия дроб е най-чувствителният орган при облъчване на гърдите и са основният фактор, ограничаващ дозата. Радиационният пневмонит отразява острия отговор на белия дроб към радиация и включва;

 • Загуба на пневмоцити тип I;
 • Повишена пропускливост на капилярите, което води до интерстициален и алвеоларен оток;
 • Попадане на възпалителни клетки в алвеоларните пространства.

Симптоми

Симптомите на радиационния пневмонит могат да включват:

 • Треска;
 • Кашлица;
 • Задръжка на течност в белите дробове;
 • Недостиг на въздух;
 • Болка в гърдите.

Ако симптомите се влошат или не отшумят, уведомете веднага лекуващия Ви лекар!