Радиационен цистит

Острия радиационен (лъчев )цистит се появява по време на или малко след проведено лъчелечение. Той е частен случай на по-широкия термин Хеморагичен цистит, който може да се прояви и по време на химиотерапия или някаква инфекция. Ако сте пациент, чийто тумор е разположен в областта на малкия таз, то трябва да бъдете предупреден, че ако Ви предстой лъчелечение то може да има някой неприятни ефекти.

Какво представлява?

Радиационния цистит е термин, използван за описване на страничния/нежелан ефект от възпаление и последващо унищожаване на нормалната лигавица на пикочния мехур на клетъчно ниво след използване на радиация при лечение на множество видове рак, включително най-честите онкологични заболявания на таза.

Лъчетерапията може да се използва за първичен рак на пикочния мехур, както и за тумори разположени около пикочния мехур, като например дебелото черво, ректум, яйчници, матката и простата. Когато първичният тумор не се намира в пикочния мехур, това води до неволно излагане на радиация на здравата тъкан на пикочния мехур.

Епидемиология

Съществуват вариации в честотата на радиационния цистит след проведено лъчелечение. Като цяло, честотата на забавените радиационни ефекти се оценява на 5% до 10%, а тежката хематурия се появява от 5% до 8% от пациентите. Разликите са в туморния тип, стадия на раковото заболяване, използвания вид радиация и общото количество на използваната радиация.

Средната продължителност след приключването на лъчетерапията до началото на симптомите е приблизително 31,8 месеца. Развива се по-често при мъжете, отколкото при жените (в съотношение 2,8:1).

Обикновено погледнато радиационния цистит е самоограничаващ се и обикновено се лекува

консервативно. Късния радиационен цистит, обаче от друга страна може да се развие от 6 месеца до 20 години след проведена лъчетерапия.

Основният симптом, които пациентите забелязват е хематурията, която може да варира от лека, през тежка до животозастрашаваща.

Проявите на радиационен цистит могат да варират от незначителни, временни симптоми на раздразнение, безболезненост и микроскопична хематурия до по-тежки усложнения като обилна хематурия, контрактиран и нефункционален пикочен мехур, постоянна инконтиненция, образуване на фистула, некроза и в крайни случай да доведе до смърт.

Какви да направя, ако имам подобни симптоми?

На първо място трябва веднага да се свържите с лекуващия Ви лекар, независимо от факта, кога сте приключили лечението си.