Рак на дебелото и правото черво (Предпазване)

Колко често се среща ракът на дебелото и право черво?

Всяка година по света новите случаи на рак на дебелото и правото черво са близо 950 000. Заболяването, наречено още колоректален рак, е на трето място в структурата на злокачествените заболявания на световно ниво и е една от най-честите причини за смърт и при двата пола.

В България ракът на дебелото и правото черво също заема трето място и при двата пола, като при мъжете се нарежда след рака на белия дроб и простатата, а при жените след рака на гърдата и рака на матката’. По последни данни’ новите случаи на заболели от рак на дебелото и правото черво са 4 488, като 2 555 от тях са при мъжете, а 1 933 при жените. За съжаление, за 2013 г. се очаква новите случаи да са още повече , като броят им вероятно ще достигне 5 072. Тази тенденция към на¬растване е постоянна от 1981 г. насам.

Смъртността от рак на дебелото и правото черво поставя заболяването на второ място в България след рака на белия дроб при мъжете и рака на гърдата при жените. За 2010 г. смъртните случаи в страната са 2 455, от които 1 400 са при мъжете и 1 055 при жените.

Статистиката може да бъде променена! Ракът на дебелото и правото черво е лечим!

Какво представлява ракът на дебелото и право черво?

Червата са част от храносмилателната ни система и се разделят на дебело и тънко. Към дебелото черво се отнася и неговата крайна част – право черво (ректум). Храната преминава от стомаха в тънкото черво, където хранителните вещества се извличат. Неусвоената част от храната преминава в дебелото черво, където съдържанието на вода в отпадъчните вещества се отделя, след което те се събират в ректума, докато не напуснат тялото под формата на изпражнения.

Стените на тънкото и дебелото черво са покрити с клетки, които се възобновяват постоянно. Понякога тези клетки растат прекалено бързо, при което се образуват клетъчни натрупвания, познати като полипи. Полипите не са рак, но те могат да претърпяват промени в продължение на години, докато се превърнат в злокачествени образувания. За рак или злокачествен тумор говорим, когото раковите клетки имат способността да растат неконтролируемо, да прорастват в съседните тъкани и да се разпространяват, като по този начин засягат и други органи.

ПРОЕКТ BG051P0001-5.3.02-0001-С0001

„СПРИ и се прегледай