Рак на маточната шийка

Рак на маточната шийка onco bg

Какво е рак на маточната шийка?

Ракът на шийката на матката е третият най-разпростра- нен вид рак при жените в световен мащаб и ранната му диагностика, съчетана със съвременните методи на ле­чение, е мерило за успешен резултат.
Използването на лапароскопски и роботизирани хирургични процедури, посредством които оперативният лечебен процес става удобен и за лекаря, и за пациента, облекчават периода на възстановяване и позволяват планираните предпаз­ни мерки след хирургичната интервенция да протекат по-лесно и по-бързо.

Най-големият риск при рака на маточната шийка, на практика, е това, да бъдеш жена… Ето защо увеличаването на осведомеността за това за­боляване е много важно и определящо за ранната диаг­ностика и предотвратяването на евентуалните рискове.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РАКЪТ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?

Раковите образувания в долната част на матката (ший­ката) се определят като рак на маточната шийка. Те са
сред най-често срещаните форми на рак при жените, като се наблюдават особено много при млади жени в де­теродна възраст.

КАК ВЪЗНИКВА И КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ?

Съществените фактори, обуславящи развитието рак на шийката на матката, включват започване на полов жи­вот в ранна възраст, сексуални контакти с много парт­ньори, както и такива, при които мъжкият партньор има безразборни полови контакти, сексуални контакти с партньори, страдащи от полово предавани болести, HIV инфекция, тютюнопушене, излагане на плода на синте­тичен естроген по време на бременността. Този вид рак обаче, не се предава по наследство. Най-честите симпто­ми на заболяването са прекомерно вагинално кървене, вагинален дискомфорт, вагинално течение с характерна миризма и кървене след полов акт.

КАК МОЖЕМ ДА ГО ДИАГНОСТИЦИРАМЕ В РАНЕН ЕТАП?

Макар в напреднал стадий ракът на маточната шийка да е заболяване, ограничаващо продължителността на жи­вот, ранното му диагностициране позволява лечение и профилактика. Специалистите по света са единодушни, че за ранната диагностика на рака на маточната шийка се препоръчват редовни цитонамазки. Напоследък обаче в рутинните скринингови програми се включи и скрининг за човешки папилома вирус.

Ако резултатите от предишен скрининг са отрицателни при жени на възраст под 21 години и над 65 години и не са налице рискови фактори, скрининг не се препоръч­ва. За жени на възраст от 21 до 29 години се препоръч­ва прави ПАП тест (цитонамазка) да се прави на всеки три години; за жени от 30 до 65-годишна възраст – тест за човешкия папилома вирус и ПАП тест на всеки пет години, или само ПАП тест на всеки три години.

ЗАРАЗЕН ЛИ Е?

Човешкият папилома вирус – основния причини­тел на рак на маточната шийка, се предава при полово сношение, а самият рак се развива след генитална ЧПВ инфекция. Поради това използването на съответните предпазни средства при полов акт е изключително ва­жно за защита от човешкия папилома вирус .

НА КОГО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ВАКСИНА СРЕЩУ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?

Ваксината против човешкия папилома вирус може да предпази от инфекция. Целта й е да защити лицата, които не са имали сексуални контакти преди да бъдат изложени на ЧПВ. Агенцията за контрол на храни и лекарства на САЩ (АКХЛ) е одо­брила два вида ваксини:

  • I тип ваксина: ваксина, включваща четири щама човешкия папилома вирус (ЧПВ тип 6, 11, 16, 18). Прилага се на жени на въз­раст от 9 до 26 години, за профилактика срещу рак на маточната шийка, генитални брадавици и рак на
    аналния канал. Изследванията сочат, че тази ваксина осигурява защита до 45-годишна възраст.
  • II тип ваксина: наричана онкогенна (срещу човешкия папилома вирус тип 16 и 18). Одобрена е за прилагане на жени на възраст от 9 до 25 години и цели основно защита от рак. Ру­тинното ваксиниране се извършва на три дози за мо­мичета на възраст между 11 и 12 години. Четиривалентната ваксина се препоръчва за момчета на възраст 11-12 години и мъже от 13 до 21 години, ако не са били ваксинирани преди това. Инфекцията с ЧПВ може да засегне мъже, като е известно, че причинява рак на устната кухина, на орофаринкса, на ануса, а също и на пениса. Ето защо е препоръчително момчетата също да бъдат ваксинирани.

Съвършено нова ваксина е напът да бъде включена в текущите ваксинации срещу рак на маточната шийка. Тази нова ваксина, наричана „до-девета ваксина“, полу­чена чрез комбинирането на други видове ваксини, ще осигури по-висока от досегашната защита (95%). Пред­вижда се новата ваксина да бъде въведена в Турция след няколко месеца.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е РАНИЧКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА ДА СЕ ИЗРОДИ В РАК?

Както се казва на разговорен език, раничките на ший­ката на матката са обикновени физиологични промени у жените, които имат месечен цикъл. При излагане на тези ранички на човешкия папилома вирус , те се превръщат в прекурсорни лезии на рака на маточната шийка. Ето защо ако подобни лезии бъдат установени при гинекологичен преглед и

цитонамазка, те трябва да бъдат лекувани.

КАК СЕ ЛЕКУВА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?

На база наличните научни данни за борба с рака на ма­точната шийка са разработени схеми на лечение. Вакси­ната е важна стъпка при първичното лечение, целящо предпазване от заболяването. Вторичното лечение про­тича на етап прекурсорни лезии на рака на шийката на матката и се свежда до профилактика и лекуване на тези лезии. На този етап се прави предимно скрининг за човешкия папилома вирус и цитонамазка. Когато при комбинирането и на двата скринингови метода се получат отрицателни резултати, в продължение на три години на пациента не се прави скрининг. За предпочитане е да се извърши течно-бази- рана цитонамазка, тъй като изследването се прави със съвременни технологии и се характеризира с висок кое­фициент на прецизност и точни резултати. Ако у паци­ентката са налице прекурсорни лезии, които сочат етап, наричан ЦИН (цервикална интраепителна неоплазия) I, не се налага оперативна намеса. Такива пациентки могат да се явят на контролен преглед след 6 месеца. Ако обаче, етапът на развитие на прекурсорните лезии съответства на ЦИН II или ЦИН III, най-удачният метод за лечение
е отстраняването на патологичната област в шийката на матката. Именно за това, диагностициран навреме, ракът на шийката на матката се лекува хирургично и ре­зултатите са много обещаващи. Пациентки, на които не може да се приложи хирургично лечение, могат да бъдат подложени на радиотерапия и съпътстваща химиоте­рапия. При рак на маточната шийка, диагностициран в ранен етап, петгодишната преживяемост варира от 70% до 88%. Ако диагностицирането е в първоначалния етап на ранния стадий, този процент може да достигне стой­ности 98-99%.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА И РАК НА МАТКАТА?

Както казахме, ракът на маточната пийка се развива в долната част на матката (шийката) и се наблюдава при млади жени в детеродна възраст. Ракът на матката в повечето случаи възниква от вътрешната повърхност на матката (ендометриум) и затова се нарича и „рак на ендометриума“. Ракът на матката е шестият по честота на разпространение вид рак у жените и като цяло се наблюдава при по-възрастните жени (обикновено нацитонамазка, те трябва да бъдат лекувани.

възраст над 55 години). В повечето случаи пациентки­те се обръщат към лекаря поради наличие на кървене след настъпване на менопаузата, или при кървене из­вън менструалния цикъл, като е възможна появата на симптоми като кървене извън менструалния цикъл, ва­гинално течение, болезнен полов акт или затруднения при уриниране. Рискът от рак на ендометриума е по- голям при нераждали жени и при жени с късна менопа- уза. Други рискови фактори са хормонозаместителните терапии при ановулация, поликистоза на яйчниците, гранулозно-клетъчен тумор или употребата на лекар­ства, които могат да засегнат развитието на маточната стена. Лица с наследствен раков синдром, такива с рак на млечните жлези или на дебелото черво са изложени на по-голям риск от развитие на рак на матката. Ракът на матката е по-характерен за съвременните развити общества поради затлъстяване; докато ракът на маточ­ната шийка е заболяване, срещано по-често в страни, които са развиващи се в икономическо и социално- културно отношение.

МОЖЕ ЛИ ДА ЗАБРЕМЕНЕЕ ЖЕНА, СТРАДАЩА ОТ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?

Ако една жена не знае, че има рак на шийката на матката, тя може да забременее. Може да забременее и след лече­ние на този тип рак. В началния стадий на рака на маточ­ната шийка, когато размерът на тумора не е достигнал до определено ниво, жената все още има възможност да зачене с помощта на щадящи матката хирургични ин­тервенции.

ЩАДЯЩИ МАТКАТА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Хирургичните процедури, при които се запазва мат­ката, са операции с отстраняване на част от шийката, една трета от горната част на вагината и съединител­ната тъкан около шийката. Наред с това се отстраняват лимфните възли в корема, а останалата част от матката се зашива обратно във влагалището (анастомоза). Те се извършват посредством лапароскопски методи и роботи като Да Винчи, което осигурява комфорт както за хирурга, така и на пациента. Операциите, извършвани по конвенцио­налния начин, не позволяват запазване на нервите при пикочния мехур в достатъчна степен, а урологичният дискомфорт за пациента (невъзможност за спокойно уриниране, продължителна употреба на уринарен кате­тър) не изчезва никога. Щадящата хирургия позволява на пациента безпроблемно да се върне към обичайното си ежедневие без да е необходима лъчетерапия или хи­миотерапия.