Какво означават рак, тумор,онкология…

Рак

Канцер е латинската дума за означаване на водното животно рак. Няколкостотин години преди Христа хората са използвали думата рак за описване на заболяване, което те са наподобявали на непредсказуемия начин на протягане на щипките на рака и на неговия неправилен начин на движение, понякога настрани, понякога назад. Ракът не е едно заболяване – има повече от 200 различни вида рак.

Различните видове рак започват в различни части на тялото, но имат общи черти. Тези заболявания произлизат от различни клетки, развиват се по различни начини и се лекуват по различни начини. Главната особеност на рака се състои в това, че при него клетките се размножават неконтролируемо. След това клетките могат да се разпространят из тялото.

Тумор

Тумор е латинска дума за означаване на подуване. На древногръцки онкос също означава подуване.

Онкология

Онкология означава знание за туморните заболявания. Туморните болести се лекуват в онкологичните отделения на болниците. Когато говорим за тумор, ние обикновено свързваме думата с нещо, което расте малигнено (злокачествено) и се разпространява. Но не всички тумори са малигнени. Има и бенигнени (доброкачествени) тумори. Малигнени тумори, които произлизат от епителни клетки в кожата, лигавиците или жлезите се наричат карциономи. Това е най-честата форма на тумор.

Малигнените тумори са по-редки в съединителната тъкан, частната тъкан, мускулите и костите. Туморите в тези тъкани се наричат саркоми. Малигнени тумори могат също да се срещнат в органи, които произвеждат кръвни клетки и се наричат лимфоми, ако произлизат от клетките на лимфните възли, и левкемия, ако се увредят клетките в костния мозък.

Как възниква рака?

Никой не знае със сигурност как става така, че нормалните клетки се превръщат в ракови клетки. Когато 10 милиарда клетки се обновяват, неизбежно е понякога произволни промени да засегнат ДНК. Инструкциите за растежа и деленето в гените се променят. Ако има някаква грешка в гените на една клетка това означава, че клетката получава неправилни инструкции. Клетъчната функция се променя. Подобни промени се наричат мутации. Именно чрез мутации, например, се появяват нови видове растения и животни. Възможността за мутации е необходима, за да има развитие.

Но мутациите могат също да бъдат и вредни. В човека те могат, например, да станат причина за аборти, увреждания на плода, генетични заболявания и рак. Днес са ни известни няколко хиляди вещества (химикали, радиоактивност и пр.), които водят до мутации. Някои от тези вещества причиняват рак и затова се наричат карциногени.

Онкогените са нормални участъци от нашите нормални хромозоми и присъстват във всички клетки. Онкогените имат свойството, обаче, “да застават на лошо място” по време на деленето. Тази склонност става все по-висока, когато клетките са засегнати химично или физично. Като правило ракът се развива бавно. Може да минат до тридесет години докато един малигнен тумор стане достатъчно голям за да може да му се постави диагноза.

Кои са особеностите на раковите клетки?

Раковите клетки се различават от нормалните клетки в няколко отношения:

 • клетките не достигат пълна зрялост нито се специализират, както правят това другите клетки;
 • клетъчният растеж е нарушен, което води до увеличаване на броя на клетките;
 • клетките не се съобразяват с околната тъкан, а вместо това прорастват в нея (инфилтрират я);
 • клетките могат да се разпространяват по пътя на кръвта и лимфата и могат да се установят в други органи. По този начин се формират дъщерни тумори, наречени метастази.

Някои клетки постоянно патрулират в кръвните и лимфните съдове. Те ръководят защитата на тялото.

Други клетки се втурват в атака и разрушават всичко странно и (непознато) чуждо.

Имунна защита на тялото

Тялото притежава два защитни механизма срещу мутирали клетки:

 • възстановяване на ДНК увреждането
 • обезвреждане на мутиралите клетки, имунна защита

Нашата защитна система

Тялото има добре развита защитна система, имаща за цел да защитава индивида от различни заболявания. Отдавна е известно, че хора, които са прекарали някои инфекциозни заболявания, не заболяват от тях отново. Те са станали имунизирани. Защитната система на тялото ги предпазва от вещества с външен произход, които причиняват заболяване.

Предпазването от инфекция е само част от защитните реакции на тялото. Имунната система на тялото също допринася за контрола на неконтролируемото увеличаване на клетките в индивида, т. е. формирането на туморите.

Различните видове бели кръвни клетки и антитела формират част от защитната система на тялото.

Основните функции на имунната система се формират от способностите на различните клетки да:

 • различават това, което принадлежи на индивида и това, което е чуждо/непознато;
 • да атакуват и разрушават това, което е чуждо/непознато

Клетки на тялото

Кръвни клетки

 • бели кръвни клетки
 • червени кръвни клетки

Клетки на съединителната тъкан

 • костни клетки
 • хрущтялни клетки

Клетки на нервната тъкан

 • нервни клетки

Клетки на епителните тъкани (кожа, лигавици, жлези)

 • цилендрични лигавични клетки

Клетки на мускулната тъкан

 • напречнонабраздени мускулни клетки
 • гладкомускулни клетки