Afatinib

Вид лекарство за таргетна терапия, наричано още тирозинкиназен инхибитор, който действа на сигнални пътища в раковата клетка и по-специфично блокира EGFR (рецептор за епидермален растежен фактор) и раковата клетка загива.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.