Алвеоли

Малки въздушни сакове, разположени в белия дроб, чиято функция е да пропускат кислород към кръвообращението и да отделят въглероден диоксид към атмосферата.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.