Антиангиогенезна терапия

Терапия, която повлиява формирането на нови кръвоносни съдове ( ангиогенеза), които играят основна роля в изхранването и разпространяването на тумора.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.