Антисенс олигонуклеотиди

Експериментално лечение на рак, което използва нискомолекулни протеини, предназначени да се намесят по специфичен начин срещу отделна информационна РНК.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.