Аплазия

Липса на клетките, свързани с производството на приферните кръвни клетки от костния мозък. Вследствие на това намалява броят на еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите в периферната кръв.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.