Апоптоза

Програмирана клетъчна смърт на здрави клетки. Естествено регенериране на клетки. Смята се, че чрез този механизъм организмът ни се освобождава от много начеващи туморни заболявания, които никога не успяват да се развият, както и от дефектирали нетуморни клетки. Раковите клетки имат блокиран механизъм на апоптоза, поради което растат и се размножават безкрайно.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.