Атипична хиперплазия

Клетъчно делене и множене с необичайно бързи темпове, по дезорганизиран начин, при което клетките изглеждат анормални. Въпреки че се смята за доброкачествено състояние, това е ранен предупредителен знак за четири пъти по-голяма вероятност за развитие на рак.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.