Bevacizumab

Вид таргетна терапия, използвана за лечение на някои видове рак, включително напреднал епителен рак на яйчниците. Това е моноклонално антитяло, което е насочено към васкуларния ендотел растежен фактор и предотвратява раковите клетки да развиват собствено кръвоснабдяване, като по този начин спомагат за забавяне растежа на тумора.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.