Биомаркери

Биологични молекули намиращи се в тъкани, кръв или други телесни течности, които са знак за състоянието на рака или описват поведението на болестта.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.