Бронхоскопия

Диагностично изследване за визуализиране на дихателните пътища (ларинкс, трахея и по-големи бронхи) и за вземане на секрети от респираторния тракт, проби от бронхиална или белодробна тъкан. Медиастиналните възли се биопсират при торакоскопия – уредът се въвежда в гръдната клетка. Методът е полезен за диагностициране на запушване или туморни образования на трахеята или бронхите.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.