Дозиметрия

Изследване за измерване и контрол на получаваната в процеса на облъчване енергия, с цел да се планира лъчелечение. Дозиметрията е задължителна при лицата, работещи в сферата на лъчетерапията и рентгеновата диагностика.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.