Ендоскопия

Кухините в човешкото тяло и кухите органи могат да бъдат осветени и оглеждани с помощта на апарата ендоскоп. По време на ендоскопско изследване може да се вземе проба от тъкан (биопсия) или да се проведе ендоскопска операция. Възможно е комбинация между ендоскопия и рентгенова снимка или ехография.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.