Епендимобластом

Злокачествен мозъчен тумор, който произхожда от клетките на мембраната, покриваща мозъчните стомахчета (вентрикули) и централния канал на гръбначния мозък (епендим). Разполага се най-вече в мозъчните стомахчета или спиналния канал. Познат е още като злокачествен епендимом.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.