Епител

Тъкан, която покрива вътрешните и външните повърхности на тялото. Може да бъде еднослоен или многослоен, вроговяващ (кожа) или невроговяващ (лигавица).

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.