Гамаграфия

Диагностична процедура, при която се използват радиоактивни елементи (изотопи) за визуализиране на структурите на тялото. При наличие на туморни лезии засегнатата зона се явява като по-плътен образ в сравнение с останалата част.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.