Генетично консултиране

Процес, при който се помага на лице с наследствено и/или генетично рисково заболяване, за да се установят характеристиките и последиците от конкретната патология, вероятностите тя да се прояви и предаде, както и възможностите за нейната превенция или предотвратяване.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.