Генна терапия

Лечение на рака чрез въвеждане на гени в ДНК на даден човек, за да се осигури нов набор от инструкции към клетките и така да може да се лекува заболяването. Основната трудност на това лечение е да се намери ефективно и сигурно средство за пренасяне, което да доведе гените до тумора.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.