Химеотерапия

Терапия с химични субстанции, които довеждат до потискане на растежа и деленето или унищожаване на туморните клетки в организма. Използва се най- често за медикаментозно лечение на туморите. Използват се медикаменти, наречени цитостатици.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.