Хромозома

Всяка една от пръчковидните структури, които носят генетична или наследствена информация (гени). Хората имат 23 двойки хромозоми.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.