Илеостомия

Хирургическа процедура за отстраняване на участък от тънкото черво, разположен между стомаха и дебелото черво, където се осъществява по-голямата част от храносмилателния процес. За да се подпомогне оздравяването на тънкото черво може да се извърши процедура, наречена стомия, при която се създава отвор (стома) на коремната стена и червото се извежда навън. Освен това, около отвора се поставя дренажна торбичка. В повечето случаи стомата на тънкото черво е временна и след това отворът може да се затвори чрез друга операция, но ако се отстранява голям участък от червото, стомата може да бъде постоянна.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.