Индукционно лечениe

Лечение за предизвикване на видимонамаляване или изчезване на тумора, когато се възнамерява след това да се проведе друго лечение, насочено към изкореняване и излекуване на заболяването. Обикновено се използва по отношение на левкемии, за да се свърже с лечения, предходни на трансплантацията на костен мозък.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.