Инхибитори на топоизомераза

Лекарствени средства, които предотвратяват възпроизводството на раковите клетки по време на митозата. Най-представителните са иринотекан и топотекан.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.