Качество на живот

Труден за дефиниране термин, който се отнася до субективно и многоизмерно явление, включващо физически, функционални, емоционални, социални и духовни фактори. Свързано е с функционалната способност на пациента, самочувствието и възможностите да упражнява ежедневните си задължения. Това е фактор, който е много важен, не само при онкологичните заболявания, макар че трудно се дефинира. Измерването на качеството на живот обикновено се използва при полагането на палиативни грижи.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.