Киста

Тумор, образуван от торбичка, затворена със собствена мембрана, която се развива ненормално в кухина или структура на тялото. Кистите възникнат в резултат на грешка в ембрионалното развитие по време на бременността или могат да бъдат предизвикани от инфекции. Но понякога те се появяват спонтанно, без видима причина. Кистите могат да бъдат опасни, често поради негативните въздействия, които могат да оказват върху околните тъкани. Те могат да съдържат въздух, течности или полутвърд материал.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.